Innenriks

100 ganger mer til forbruksstøtte enn til sparestøtte

– I august ble det gitt nesten 3 kroner i støtte for hver kilowattime som ble brukt på Østlandet, i september blir den enda høyere. Gis det tilsvarende sum til etterisolering, vinduer og varmepumper, ville vi ha spart strøm og folk hadde fått lavere strømregninger for all fremtid, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Mandag 19. september samles Stortinget til ekstraordinært møte om strømsituasjonen. Naturvernforbundet krever da en satsing på energieffektivisering og -sparing, som vil være den raskeste, billigste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å bidra til løsninger på energikrisen.

Gulowsen utfordrer nå politikerne til å sette i gang satsningen. Det trengs både et massivt arbeid med å informere og gi råd til forbrukere om hva de bør gjøre, og bedre støtte- og låneordninger for å gjennomføre energitiltak. I tillegg trengs flere virkemidler for å realisere det store potensialet både hos husholdninger, næringsbygg, det offentlige og i industrien.

– Det er en skandale at ikke mer er gjort tidligere. Men nå har vi muligheten til å ta et krafttak for å bruke strømmen vår på en mer fornuftig måte. Strømsparing reduserer behovet for å bygge ut mer vann- og vindkraft, det reduserer regningen til forbrukere og industri og det frigjør kraft som vi trenger til å erstatte fossil energi, for å kutte klimagassutslippene. Et smartere miljøtiltak finnes ikke, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet forventer at vi får en rettferdig strømstøtteordning som ivaretar incentivene til sparing og hjelper de som trenger det mest.

BAKGRUNN:

– Stortinget vedtok i 2016 et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Siden da har derimot forbruket i bygg økt fra 79 til 83 TWh.

– Norge har ikke lenger en etat som følger opp strømsparing. Enovas mandat ble endret i 2020, og vi krever at de igjen skal få mål for å levere på energieffektivisering. I tillegg må NVE få ansvar for å følge opp målet om 10 TWh.

– 10 TWh vil være nok til å elektrifisere alle Norges personbiler (og dermed kutte rundt 10% av norske klimagassutslipp).

– Det er estimert at en slik satsning på energisparing kan gi opp mot 45 000 årsverk.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Sveio. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.