115.000 barn lever i fattigdom i Norge

I Norge er det stadig flere barn som lever i fattigdom i Norge. De siste ti årene har det økt hvert år og spesielt i koronapandemien.

Foto: Unsplash

I 2019 var det 4000 flere barn som levde i fattigdom enn året før, viser nye tall fra SSB.

– Det er et bekymringsfullt høyt tall. Det er klart vi tar dette på alvor, men det er også en jobb som tar tid og ikke kan løses over natten, sier ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje NRK.

Sarpsborg er ifølge statskanalen den kommunen i landet som har høyest andel barn som lever hos foreldre med lite råd, og statistikken viser at det er mest fattigdom blant barn i Oslo og Viken.

Lik Extraavisen.no på Facebook!