Extraavisen.no

Trafikk

12 personer omkom i trafikkulykker i april

(TRAFIKK): 12 personer mistet livet i trafikkulykker i april. Det er en betydelig økning i forhold til samme måned i fjor.

Publisert for

, den

Foto: If

– Det har vært en tung måned for trafikksikkerheten, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Apriltallene alene tilsvarer summen av omkomne de tre første månedene, og er en utvikling vi ikke ønsker. Det er ulike grunner til de mange dødsulykkene, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og følge trafikkreglene framover våren slik at vi sammen kan snu den negative utviklingen, sier hun.

Hittil i år har 25 personer mistet livet på norske veier, 11 flere enn i tilsvarende periode i 2021. Fylkene Møre og Romsdal, Troms og Finnmark og Vestland har så langt ingen trafikkdrepte i år.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

Rogaland har flest omkomne

De største ulykkestallene finner vi i Rogaland med syv omkomne, mot ingen på samme tid i fjor. Troms og Finnmark har en gledeligere utvikling med null drepte mot fire ved utgangen av april i 2021.

Nest flest omkomne er det i Innlandet og Viken med fem døde i hvert fylke. Deretter kommer Nordland med tre, Oslo med to og Vestfold og Telemark, Trøndelag og Agder med ett dødsfall hver.

Ingen drepte barn i trafikken i år

21 menn og fire kvinner omkom i trafikken i årets fire første måneder. Det er ingen barn blant de drepte, men ni av dem er unge mennesker i alderen 16-34 år.

14 omkom i personbil, tre i sykkelulykker, der en var elsparkesykkel, og to dødsulykker på MC. Tungbil er involvert i ni av ulykkene.

Om lag halvparten av de omkomne i årets første måneder døde i møteulykker, men det er også mange utforkjøringsulykker.

Oversikt ved utgangen av april, sammenliknet med samme periode tidligere år

Fylke201420152016201720182019202020212022
Viken1577327352
Oslo2111122
Innlandet1122234253
Vestfold og Telemark22211321-1
Agder1412111
Rogaland21431177
Vestland413321-1
Møre og Romsdal111241-1
Trøndelag218311211
Nordland211213333
Troms og Finnmark4312124-4
SUM32233118161624142511
          

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer