120 mill. kroner til festivaler

Flere store festivaler og arrangører fikk mandag svar på kompensasjonssøknadene sine for mai-august 2020.

Foto: Jazmin Quaynor

Dermed er det satt 120 millioner kroner til kompensasjonsmidler.

Da pandemien satte en stopper for de fleste konserter, kunne flere arrangører meddele at de slet økonomisk. Det ble også opplyst om at de fikk problemer med å betale artistene for jobben de hadde gjort.

Nå ser det ut som at festivalene har sett lyset i tunnelen, deriblant får Tons of Rock hele søknadsbeløpet på 36,1 millioner, opplyser Kulturrådet.

– Søknadene til kompensasjonsordningene viser oss både hvor hardt rammet kultursektoren har vært, og hvor mangfoldig den norske kulturøkonomien er, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

Saksbehandlingen av de største søknadene har tatt tid, både på grunn av den omfattende mengden dokumentasjon, og fordi mange av festivalene har hatt kryssende eierinteresser eller har inngått i samme konsern.

Kulturrådet har derfor også undersøkt eventuelle transaksjoner internt i konsernene som kan påvirke kompensasjonen som utbetales.

Lik Extraavisen.no på Facebook!