Extraavisen.no

Finans

170 millioner i strømstøtte til kunder i Agder

(AGDER): Statens kompensasjonsordning for høye strømpriser gav også i januar stor utbetaling til strømkundene i Agder. Beløpet for januar ble på rundt 170 millioner kroner, og totalt er det for desember og januar gitt strømstøtte på 340 millioner kroner.

Publisert for

, den

Arkivfoto: Agder Energi

− Det er Agder Energi Nett som har fått ansvaret for oppfølging av strømstøtteordningen, og i januar får kundene tilbakebetalt 80 % av kostnadene over 70 øre/kWt eks mva. Dette utgjør et fratrekk på 70,63 øre/kWt med moms, og det er Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) som fastsetter støttesatsene. Beløpet bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundens bankkonto eller trukket fra på strømregningen. Dette skjer rundt forfallsdato i slutten av februar, som er det tidspunktet Agder Energi Nett får overført pengene fra staten, forteller Ole-Herman Cappelen, seksjonsleder nettkunde i Agder Energi Nett.

− Taket for kompensasjon er 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder. De aller fleste strømleverandører har avtale om gjennomfakturering. Det innebærer at kunden mottar en samlet faktura fra sin strømleverandør, for både strøm og nettleie. På denne fakturaen vil det komme frem hva strømstøtten utgjør, sier Ole-Herman Cappelen.

En husholdning med et forbruk på 1000 kWt i januar, vil få en strømstøtte på 706 kroner. Er forbruket 2000 økes støtten til 1412 kroner. Maks strømstøtte for en husholdning på Agder i januar vil være 3531 kroner, som tilsvarer et forbruk på 5000 kWt.

− Totalt er strømstøtten til kundene i Agder nå kommet opp i ca. 340 millioner kroner for desember og januar. I utbetalingen av strømstøtte for januar ligger også utbetaling til boligselskaper. Disse var ikke med i ordningen i desember, men vil nå få utbetalt for både desember og januar. Strømstøtteordningen vil vare ut mars i år, avslutter Ole-Herman Cappelen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer