Extraavisen.no

Innenriks

19 boliger overføres fra staten til Den norske kirke

(STATEN): I oktober vedtok regjeringen at 145 presteboliger og 193 tomter skulle overføres fra staten til Den norske kirke i forbindelse med delingen av Opplysningsvesenets fond. Da gjensto 18 eiendommer Ovf og kirken ikke hadde kommet til enighet om. 4. januar kom beskjeden om at regjeringen har vedtatt å overføre 13 av disse til Den norske kirke. I tillegg får kirken overført bispeboliger.

Publisert for

, den

Foto: Daniel DeNiazi

– Stortinget fastla våren 2020 et sett med kriterier som skulle legges til grunn for å vurdere hvilke boliger i Ovf sin prestegårds-portefølje som kvalifiserte for overføring til kirken, men ga også rom for bruk av skjønn. 296 boliger er vurdert og vi kom til enighet med Ovf om 266 av disse. Vi er nå glade for at regjeringen har vedtatt at totalt 25 av de 30 gjenstående boligene også skal overføres til kirken, sier Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet. 

Kriteriene la vekt på at boliger som skal overføres må ha en særskilt kirkelig verdi, for eksempel knyttet til sin bruk, beliggenhet og/eller historie.

Delingsprosjektet som har pågått siden juni 2020 går nå inn i fase 2, som blant annet innebærer fradelingsprosesser for de aller fleste av boligene som er klare for overføring.

– Departementet viser til stortingsmeldingen og legger til grunn at det er den enkelte prestebolig som anses å ha særskilt kirkelig verdi. I mange tilfeller ligger disse boligene på eiendommer som også inneholder annet areal eller bygningsmasse og må derfor skilles ut. Dette er det kommunale myndigheter som håndterer, fortsetter kirkerådsdirektøren.

Når det gjelder bispeboligene, skal de som Ovf i dag eier følge med over til kirken og brukes i en ny boligordning for biskoper. Denne boligordningen, samt fremtidig organisering av eiendomsforvaltningen som nå må etableres i rettssubjektet Den norske kirke er saker som Kirkerådet skal behandle våren 2022.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer