Extraavisen.no

Finans

195 millioner kroner til nyskapende teknologiprosjekter

(FORSKNING): Forskningsrådet investerer i 10 radikalt nyskapende prosjekter som kombinerer IKT, nanoteknologi og bioteknologi.

Publisert for

, den

Dette er del av første runde med bevilgninger til radikalt nyskapende prosjekter i Forskningsrådets nye satsing på teknologikonvergens. Foto: ThisisEngineering RAEng/Unsplash

– Det er lovende å se norske fagmiljøer med svært høye ambisjoner. Vi som samfunn er i ferd med å gjennomgå en massiv omstilling og vi lykkes ikke uten radikale innovasjoner og teknologi. Det blir spennende å følge prosjektene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Tildelingene skjer til forskningsmiljøer der forskere i flere av prosjektene samarbeider med brukere av forskningen, som bedrifter og offentlige virksomheter.   

Stor bredde i prosjektene 

Ett av prosjektene som får finansiering er “AluminumCarbon Battery as NextGenerationBattery” der forskere ved NTNU sammen med næringslivspartnere skal utvikle et nytt konsept for batteriteknologi basert på de tilgjengelige, billige og resirkulerbare materialene aluminium og karbon. Bruk av teknologier som IKT og nanoteknologi vil muliggjøre teknologiutviklingen. Prosjektet vil også bidra til utdanning av kandidater med kompetanse som er sterkt etterspurt i næringslivet.  

Et annet prosjekt som finansieres er “Violence-inducingBehaviourPrevention in Social-Cyber Space ofLocalCommunities” ved Stiftelsen Vestlandsforskning. Prosjektet skal utvikle nye metoder basert på kunstig intelligens for å oppdage voldsfremkallende sosial atferd fra deltakere i digitale nettverk. Metodene kan gjøre myndigheter bedre i stand til å iverksette strategier og kampanjer for å motvirke atferd som kan føre til hat og vold.  

Lik Extraavisen.no på Facebook!

I prosjektet “Wireless Neuroprobe-On-A-Chip” skal Universitetet i Oslo utvikle et trådløst mikroelektrooptisk system for opptak og stimulering av hjerneaktivitet hos mus. Prosjektet vil kunne åpne for vitenskapelige gjennombrudd innen nevrovitenskap ved utvikling av smarte implanterbare enheter for hjerneforskning. Ambisjonen er å kunne oppdage og forebygge hjernesykdommer i en tidlig fase. 

Første runde med tildelinger 

Totalt ble det søkt om til sammen 2,2 milliarder kroner til et utlyst beløp på195 millioner kroner. 

– Dette er del av første runde med bevilgninger til radikalt nyskapende prosjekter i Forskningsrådets nye satsing på teknologikonvergens. Før jul investerte vi 50 millioner kroner i fem prosjekter i næringslivet. Nåløyet har vært trangt, og vi føler oss trygge på at disse prosjektene vil være viktige for å utvikle teknologi for fremtidige innovasjoner som kan bidra til å møte bærekraftsutfordringene, sier Sundli Tveit.  

Disse får tildeling:

ProsjektittelInstitusjonInnstilt beløpFylkeKommune
Quantum Computing Applied to Industrial Optimization ProblemsSINTEF DIGITAL17,9 mill kronerTrøndelagTrondheim
Aluminum Carbon Battery as Next Generation BatteryNTNU12,6 mill kronerTrøndelagTrondheim
Spin-based Intermittent ComputerNTNU19,1 mill kronerTrøndelagTrondheim
Violence-inducing Behaviour Prevention in Social-Cyber Space of Local CommunitiesSTIFTINGA VESTLANDSFORSKING19,3 mill kronerVestlandSogndal
Wireless Neuroprobe-On-A-ChipUiO20 mill krOsloOslo
CRISPR-Cas9 corrected T cells for personalized therapyNorsk senter for molekylærmedisin (NCMM)-UiO19,9 mill kronerOsloOslo
Integrated Catalyst Discovery for BiotechnologyUNIVERSITETET I BERGEN19,9 mill kronerVestlandBergen
AB-AG-DESIGN: Rule-guided antibody and antigen designUNIVERSITETET I OSLO20 mill kronerOsloOslo
New technologies for target discovery in neuropsychiatric disordersUNIVERSITETET I BERGEN20 mill kronerVestlandBergen
Multispecies biofilm for investigate non-antibiotic therapies in dentistry (MISFAITH)UNIVERSITETET I OSLO19,9 mill kronerOsloOslo