Extraavisen.no

Krim

20 personer straffet for å ha kjøpt svart arbeid

(KRIM): Skatteetaten har avdekket og Oslo politidistrikt har etterforsket et entreprenørselskap fra Bærum og deres kunder. 20 kunder er til nå straffet for å ha unnlatt å betale moms på tjenestene de har kjøpt av selskapet.

Publisert for

, den

Foto: Kjell Bua

Skatteetaten står bak anmeldelsene av selskapet og kundene. Skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten mener dette med tydelighet viser at også kunder må være bevisst hvem de handler med og hvordan de betaler.

– Enkelt sagt er det slik at svart arbeid eksisterer fordi det finnes etterspørsel. Du som forbruker er ikke fritatt ansvaret for å gjennomføre egne undersøkelser i kjøpssituasjoner. Disse sakene understreker også forbrukers ansvar for å bidra til å forebygge svart arbeid, sier Nilsen.

Sommeren 2021 mottok politiet en anmeldelse fra Skatteetaten på et entreprenørselskap tilhørende i Bærum og flere av deres kunder. Gjennom et bokettersyn ble det avdekket et stort omfang av svart arbeid fra slutten av 2017 til desember 2019.

I e-post og sms-korrespondanse har mange kunder blitt tilbudt pris med og uten moms, og mange kunder har godtatt tilbudet uten moms. Betalinger har blitt gjort kontant og på andre måter som gjorde det vanskelig å oppdage for skattemyndigheten.

Gjennom høsten og vinteren har politiet etterforsket sakene mot kundene. Dette har resultert i at det til nå er 20 kunder som har blitt straffet for medvirkning til skattesvik i entreprenørselskapet, hvorav 12 er tilståelsesdommer og 8 er forelegg. Etterforskningen viser at mange i utgangspunktet ikke har til hensikt å betale svart, men når muligheten er der og det legges opp til det, er det lett å godta uten å tenke så mye over konsekvensene.

Straffene varierer fra forelegg, betinget fengsel og samfunnsstraff. Alle kundene har fått inndragningskrav av besparelsen de oppnådde ved å betale svart. Totalt har de 20 kundene fått inndragningskrav på 2 055 730 kroner. Dette har kommet i tillegg til bøter/forelegg som totalt utgjør 297 000 kroner.

-De avgjørelsene som er kommet til nå, viser at kjøpere av svart arbeid risikerer både store inndragningskrav og straffedommer som kan få betydning i flere sammenhenger. Det har dessuten vist seg at kvaliteten på arbeidet er varierende og at kjøper i praksis står uten rettsvern med tanke på feil og mangler, sier Eindride Kjørri, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Politiet fortsetter nå etterforskningen mot entreprenørselskapet.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer