Extraavisen.no

Arkiv

22 millioner kroner til fri scenekunst og dans

(KULTUR): Norsk kulturråd gir 22,1 millioner kroner til fri scenekunst og dans ved andre tildeling 2007. Det er gitt tilskudd til 61 grupper og kunstnere fordelt på 31 teaterforestillinger, 8 til performance, 16 til dans og 6 til opera/musikkteater.

Publisert for

, den

Det kom inn 172 søknader med en samlet søknadssum på 61,7 millioner kroner til denne tildelingsrunden. I 2007 er det gitt et samlet tilskudd på 50 millioner kroner til totalt 121 prosjekter. Den totale søknadssummen var på 164,5 millioner kroner.

Mangfoldsperspektivet kan leses som forskjellige virkelighetsforståelser, og belyses gjennom en rekke prosjekter der det stilles spørsmål ved ulike forhold rundt kjønnsidentitet, kulturell tilhørighet, maktforhold, samt sosiale- og kulturelle relasjoner. Slik blir scenekunsten som kollektiv og tverrfaglig kunstform relevant i møte med vår tids publikum.   

Prosjektet Landing08 som bevilges 2 millioner kroner, utvikles og vises i tett dialog med fag- og pasientmiljøene ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Tynset Projects får 500 000 kroner til teaterforestilling Fritt Ord, der det blant annet spørres om det er en politisk korrekt elite fra Oslo 3 som i praksis styrer riksmediene og bestemmer hvem som kommer til orde.

Panter Tanter Productions  i Trondheim får 400 000 kroner til forestillingen The immigrant reading of a comedy. Tema er immigrasjon og usikkerheten forbundet med denne livssituasjonen, som angår en tiendedel av verdens befolkning. Nordic Black Theatre får 250 000 kroner til teaterforestillingen Shakespeare in rap, som presenterer ungdommer med forskjellig bakgrunn og deres miljø i Oslo. Prosjektet utforsker de mørke sidene ved gatelivet med tekster som handler om byen og det kulturelle mangfoldet. Forestillingen presenterer et nytt transkulturelt scenespråk og inneholder hiphop, break, rap, R&B og soul-musikk.

Kjønnstematikk og identitetsspørsmål er sterkt representert i flere prosjekter. Nartmannsstiftelsen drøfter hystreia-begrepet i sin danseforestilling Animal Magnetism 1, som bevilges 3, 4 millioner kroner over tre år. Gjennom å vise mennesker i situasjoner som ikke passer inn under samfunnets gjeldende normer, er målet å påpeke menneskets absolutte likeverd uansett rase, kjønn eller klasse.

Toyboys får 575 000 til danseforestillingen The man on the tramstop, der tydeliggjøring av annerledesheten og å skape rom for egen identitet står sentralt. Med utgangspunkt i Alf Prøysens tekster, som i sitt forfatterskap presenterer og forsvarer et persongalleri som er utenfor normalen, spør Toyboys om noen av tekstene til Alf Prøysen handler om kjærlighet mellom to av samme kjønn.  

Belle Gunnes er kvinnen som utvandret fra Selbu og som senere ble kjent som seriemorder i USA. TartarProduksjoner får 450 000 kroner til en konsertforestilling om denne kvinneskjebnen. Gjennom sanger, musikalske monologer og bruk av forskjellige sannhetsmedier, serveres forskjellige versjoner av hva som ‘egentlig’ skjedde.

Virkelighetsforståelser er ikke entydige. Goro Tronsmo bevilges 160 000 kroner til prosjektet I didn’t say that I would not do fra scenekunst og ny teknologi. Tema er relative virkelighetsforståelser, og ved å bruke kontekst, rom, dokumentert og fiktivt materiale, manipulert og virkelig lyd, vil hun stille spørsmål ved ideer om virkelighet.
Nina Witoszek FitzPatrick
 bevilges 500 000 kroner til produksjon av Opera Borealis. Teaterforestillingen tematiserer det historiske opprøret mot sosialdemokratiet, som ble organisert av fire kvinner i Vadsø 2001. Folkeopprør og kjærlighet flettes sammen, og den multikulturelle, fargerike Nordkalotten ses gjennom utenlandske øyne.

Teater Nord i Stamsund får 500 000 kroner til scenekunstprosjektet Den grunne Hamsun, som tar utgangspunkt i Mysterier og På gjengrodde stier. I dette prosjektet utforskes Hamsun som person og myte. Lucien Stiftelsen i Bergen får 900 000 kroner til forestillingen America: potential lost in the wasteland of opportunity. Scenekunstprosjektet tar utgangspunkt i Jean Baudrillards berømte bok ‘Amerika’.

Prosjekter for barn- og unge er et av satsingsområdene i Norsk kulturråd. X-Ray Ungdomskulturhus i Oslo får 330 000 kroner til danseoppsetningen Et dukkehus, hvor publikum tas med inn i et eventyrlandskap. Forestillingen er bygget opp som en skrekkfilm, og blir fortalt med hjelp av hip-hop, breakdance, akrobatikk og jazz. Sagliocco Ensemble i Porsgrunn bevilges 450 000 kroner til teaterforestillingen Hør, som åpner for et lyttende, magisk og poetisk univers, der noe gitt plutselig forandrer seg. Barna skal forundres over den lille hovedrollens magiske evner og historiefortellingen skal bli en sanselig opplevelse.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer