Innenriks Krim

2949 innsatte ved inngang til januar

Soningskøen er på 101 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 159 iverksettelser.

Ved inngangen til januar var belegget i fengsel på 82 prosent med totalt 2949 innsatte.

– Av de 2949 innsatte satt 622 (21 prosent) i varetekt
– 765 (26 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 183 (6,1 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 8 kvinner
– 5 innsatte under 18 år. 2 i varetekt og 3 på dom
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i desember 2022 var 82 prosent
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 85 prosent

Soningskø
Den 6. januar var soningskøen på 101 ubetingede dommer.
Av disse avventer 14 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 78 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for desember 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
I desember ble det ikke gjennomført noen soningsoverføringer. I 2022 ble 15 innsatte overført til hjemlandet for gjennomføring av dommen sin der, dette er 1 færre enn i 2021.

Straffegjennomføring i samfunnet
I desember 2022 ble det iverksatt 364 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 22 prosent færre enn i desember 2021, da 469 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 159 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 102.

Sammenlignet med desember 2021 øker straffegjennomføring i institusjon (§12) med 75 prosent, samfunnsstraff med 6 prosent og program mot ruspåvirket kjøring med 4 prosent.

Bøtetjeneste har den største nedgangen med 88 prosent sammenlignet med desember 2021. Videre synker narkotikaprogram med domstolskontroll med 53 prosent og prøveløslatelse med møteplikt med 35 prosent. Elektronisk kontroll viser en nedgang på 28 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i desember 2022 på 13 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

StraffegjennomføringsformIverksatte sakerAktive saker
des. 22des. 21Andel kvinner
Elektronisk kontroll15922113 %333
Samfunnsstraff1029615 %1034
Prøveløslatelse med møteplikt41635 %318
Program mot ruspåvirket kjøring242321 %340
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)211219 %154
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)9190 %351
Hjemmesoning (§ 16)4225 %7
Bøtetjeneste43325 %26
Totalt36446913 %2563

Lik Extraavisen.no på Facebook!