Extraavisen.no

Finans

300 millioner ekstra til strømstøtte

(STRØMSTØTTE): Høye strømutgifter gir kommunene økte utgifter til sosialhjelp. Nå blir de kompensert med 300 millioner kroner ekstra.

Publisert for

, den

Foto: Agder Energi

– Bostøtten når ikke fram til alle som sliter med høye strømregninger. Det betyr at noen må få økt sosialhjelp, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

or å dekke opp for de ekstra sosialhjelpsutgiftene kommunene har hatt til dette formålet, har Stortinget derfor økt rammetilskuddet til kommunene med 300 millioner kroner i 2022. Nå er bevilgningen fordelt til alle landets kommuner.

– Vi har økt bostøtten i flere omganger for å hjelpe de som sliter med ekstra høye strømregninger i vinter. Bostøtten er et godt virkemiddel, men det når likevel ikke alle. Kommunene har plikt til også å ta hensyn til høye strømutgifter ved utmålingen av sosialhjelp, sier Gram.

Reglene er klare: Kommunene har plikt til å vurdere sosialhjelp til personer som ikke selv kan sørge for inntekt til livsopphold. En ekstra stor strømregning kan være utfordrende for mange.

I desember ble bostøtten utvidet slik at flere kunne få hjelp med å betale høye strømregninger. Nå har statsråden åpnet for at de som ikke søkte om bostøtte i desember, likevel kan søke og få søknaden behandlet i ettertid. De som får bostøtte, får også ekstrautbetalinger som strømhjelp i vinter. Utbetalingene i februar og mars er økt fra 1500 til 2500 kroner per husstand. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!