Finans

68 millioner kroner til 11 havprosjekter

Prosjektene som får finansiering representerer store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat. Bak prosjektene står bedrifter langs hele kysten og de vil bidra til bærekraftig forvaltning, innovasjon og verdiskaping.

– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringen i disse dager. Det er slik vi skaper nye og trygger eksisterende arbeidsplasser for framtida, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Sjømat og skip

Prosjektene ledes av bedrifter med minst én samarbeidspartner, gjerne fra forskningssektoren. Hensikten er å stimulere bedrifter til å investere i innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

– For at norsk marin og maritim næring fortsatt skal være i verdenstoppen, må vi også være i verdenstoppen på forskning og utvikling innenfor disse områdene. På denne måten sikrer vi bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk og fiskeri, og nå støtter vi prosjekter innenfor blant annet fangstmetoder, agn, fiskefôr, avl og fiskehelse, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Prosjekter i hele landet

Lengst i sør skal Under Restaurant, i vannkanten i Lindesnes, utvikle en helt ny løsning for langtidslagring av levende sjømat. Løsningen skal både sikre god dyrevelferd og ivareta mattrygghet og god produktkvalitet, med mulighet for styring av miljøbetingelser for ulike arter. Under får 6 millioner kroner til prosjektet.

I Hammerfest i Finnmark får selskapet Forsøljenta finansiering fra Forskningsrådet til fangst og oppfôring av små kongekrabber i merder i Kvalfjorden. Krabbene skal fanges i frifiskeområdet og fôres opp i merder for eksport, som krever minimumsstørrelse på 1,6 kilo. Kongekrabbe er den mest verdifulle marine arten Norge eksporterer. Prosjektet får 6 millioner kroner.

På Vestlandet skal bergensrederiet Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi AS kombinere nullutslippsteknologi og simuleringsmodeller for skip og værruting for å spare energi og redusere utslipp. Assistert fremdrift kombinert med optimalisering av navigasjon etter værforhold kan redusere energikostnadene med opptil 50 prosent, ifølge estimater. Prosjektet får 5 millioner kroner.

På listen over tildelinger er også et norsk fiskefôrfirma med internasjonal virksomhet, EWOS AS, som skal studere effektene av økt innhold av omega-3 i fôret til regnbueørret. Prosjektet har som mål å sikre at ørreten får fôr som gir økt robusthet med bedre fiskehelse og fiskevelferd. Prosjektet vil ha samarbeidspartnere i hele landet. Uttestingen av fôret vil foregå hos ørretoppdretter i Møre og Romsdal.

Disse får støtte:

BedriftsnavnInnstilt beløpKommuneStikkord om prosjektet
Norbait As2.000 000MåløyUtvikling teineagn for fangst av skalldyr basert på marint restråstoff og alginat.
Tau Tech As6.000 000ÅlesundBærekraftig presisjonsfiske av haneskjell.
Under Restaurant As5.998 000LindesnesKonsept for levendelagring av flere maritime arter.
Forsøljenta As6.000 000HammerfestOppfôring av små kongekrabber og levendelagring i merder i sjøen
Ewos As6.000 000BergenStudere effektene av økt innhold av omega-3 i fôret til regnbueørret.
Mowi Genetics As6.000 000BergenEvaluere antall avlusninger som avlsmål for laks.
Benchmark Animal Health Norway As4.200 000BergenLegge grunnlaget for utvikling av vaksine mot fiskesykdommer
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi As5.000 000BergenRuteoptimalisering og en integrert lavutslippsteknologi for skip.
Arctic Coating As9.665 000ÅlUtvikling av nye miljømessig smøremiddel til bruk på fartøy
Wilhelmsen Ships Service As15.000 000BærumUtvikling av en ny programvare som viser klimabesparelse, transporttid og kostnad ved innkjøp av 3D-printede reservedeler
Norwegian Electric Systems As2.050 000 (vedtatt støtte)BergenSikkert og energieffektivt rutingsystem for skip

Fakta om tildelingene på tema hav:

  • Ti innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N) og ett Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (IP-D) etter får finansiering etter søknader som kom inn mellom april og 20. september.
  • Totalt beløp søkt om fra IP-N og IP-D fra april til september: 231,2 millioner kroner. 
  • Beløp innvilget i desember 2021: 67,9 millioner kroner

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Sveio. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.