Politikk

800 millioner ekstra til havbruksfondet

– Sei vi det, så gjær vi det. Med regjeringens forslag får vertskommunene mer penger til gode velferdstjenester i sine lokalsamfunn. Det er ei viktig prioritering i ei krevende tid. Samtidig er det viktig at kommuner har et insentiv til å legge til rette for økt vekst i ei næring som vil bety enda mye mer for Norge i framtida, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). 

– Det er et politisk mål for SP og AP at kystkommunene skal sitte igjen med mer, nå gjør vi det. Dette vil gi mer trygghet for kommunene og deres budsjetter. Nå får lokalsamfunnene som har stilt kysten sin til rådighet økte inntekter som de igjen kan bruke på skole, barnehage og eldreomsorg, , sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

Vertskommunene skal komme bedre ut

Gjennom Havbruksfondet får havbrukskommuner og fylkeskommuner en andel av inntektene fra lakseauksjoner som blir holdt annethvert år. På grunn av forslaget om grunnrenteskatt av havbruksnæringen, var det forventet lavere inntekter fra auksjonen. Samtidig kommer ikke inntekter fra grunnrenteskatten før i 2024.

Hurdalsplattformen slår fast at vertskommunene skal komme bedre ut, derfor har regjeringen nå valgt å bevilge 800 millioner ekstra til fondet. Bevilgningen er en engangsbevilgning og forslaget legges fram for Stortinget i nysalderingen av budsjettet for 2022.

Totalt 3,093 mrd til Havbruksfondet i 2022

Regjeringen foreslår at det blir overført 386 625 000 kroner til fylkeskommunene og 2 706 375 000 kroner til kommunene. I tillegg er det anslått et proveny fra produksjonsavgiften på 500 millioner som utbetales neste år. Til sammen utbetales det altså 3,593 mrd. kroner fra denne tildelingsrunden, 343 millioner kroner mer enn i forrige tildelingsrunde.

Fordelingen på den enkelte kommune blir offentliggjort når den er klar. Det er Fiskeridirektoratet som foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen, og senest på nyåret.

Fakta:
Utbetalinger per tildelingsrunder til vertskommuner og fylkeskommuner – Tallene er nominelle og 2023-tallene er et foreløpig anslag.

TildelingsrundeFylkeskommunerKommunerSUM
2018 – 2019kr 402 660 804kr 2 810 487 785kr 3 213 148 589
2020 – 2021kr 406 250 000kr 2 843 750 000kr 3 250 000 000
2022 – 2023kr 449 125 000kr 3 143 875 000kr 3 593 000 000

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Sveio. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.