Extraavisen.no

Finans

AF Gruppen leverte rekordtall i 4. kvartal 2021

(FINANS): AF Gruppen fikk et svært godt resultat for 4. kvartal 2021, og leverte en resultatmargin på 7,8 prosent i kvartalet. Omsetningen i kvartalet økte med 8,4 prosent til MNOK 8 112. For 2021 ble omsetningen MNOK 27 868.

Publisert for

, den

AF Anlegg M5, Foto: Heine Robstad

AF Gruppens omsetning var MNOK 8 112 (7 485) i 4. kvartal og resultat før skatt ble MNOK 635 (614), noe som tilsvarer en resultatmargin på 7,8 prosent (8,2 prosent). Omsetningen var MNOK 27 868 (27 015) for året. Resultat før skatt ble MNOK 1 580 (1 447) for 2021. Dette ga en resultatmargin på 5,7 prosent (5,4 prosent). Samlet ordrereserve var MNOK 38 646 (30 617) per 31. desember 2021.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 301 (-86) i 4. kvartal og MNOK 1 415 (1 189) for året. AF Gruppen hadde per 31. desember 2021 netto rentebærende fordringer på MNOK 29 (90). Resultat per aksje for 2021 ble NOK 9,60 (9,29).Styret foreslår et utbytte på NOK 6,50 (6,50) per aksje til utbetaling 1. halvår 2022.

– Vi leverer veldig solide resultater for kvartalet og året som helhet. I løpet av 2021 har vi også tatt store steg i sikkerhetsarbeidet, og vårt mål om null alvorlige skader og arbeidsrelatert fravær står fast. Det er veldig gledelig at trivselen blant våre medarbeidere er høy, og at vi nok en gang ble kåret til bransjens mest attraktive arbeidsgiver blant entreprenører i årets Universum-undersøkelse hos studentene, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Målet er null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 4. kvartal var 0,9 (2,4). For 2021 var H1-verdien 1,1 (1,8).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 4. kvartal var 4,9 prosent (4,7 prosent). For 2021 var sykefraværet 4,6 prosent (4,6 prosent). Sykefraværet de siste to årene er noe høyere enn tidligere år, og må ses i sammenheng med den pågående smittesituasjonen i samfunnet.

– AF Gruppen skal være en sikker, miljøvennlig, nytenkende og lønnsom entreprenør. Vi løser sentrale samfunnsutfordringer, kombinert med å skape lønnsomme forretningsmuligheter for AF Gruppen. Flere av enhetene våre leverer løsninger innen sirkulær økonomi og gjenvinning av naturressurser, og de samme enhetene oppnår svært god fortjeneste i et marked med stadig økende etterspørsel, sier Tøftum.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • Aktivitetsnivået i Anlegg var noe lavere i 4. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, mens resultatmarginen var betraktelig forbedret. Samlet leverte virksomhetsområdet et svært godt resultat, og både AF Anlegg, Målselv Maskin & Transport, Eiqon og Consolvo leverer god lønnsomhet i kvartalet.
  • Virksomhetsområdet Bygg økte omsetningen sammenlignet med samme periode i fjor, og leverte tilfredsstillende lønnsomhet i kvartalet. Haga & Berg, AF Bygg Oslo og Strøm Gundersen utmerker seg med svært gode resultater, mens AF Bygg Østfold og Åsane Byggmesterforretning leverer gode resultater i kvartalet. Økte råvarepriser har påvirket resultatet for året.
  • Betonmast leverte samlet sett svak lønnsomhet i kvartalet, og som forventet er lønnsomheten svakere enn øvrig virksomhet i AF Gruppen. Det er stor variasjon i resultatene til de ulike enhetene i Norge. Betonmast Oslo, Romerike, Østfold, Trøndelag og Buskerud-Vestfold leverer solide resultater i kvartalet som følge av god drift og flere prosjekter i avslutningsfase. Etter kvartalets slutt er det inngått avtale med en investorgruppering om salg av Betonmast Telemark.
  • Eiendom hadde et godt salg i kvartalet, spesielt på prosjektet Bekkestua Have og Rolvsrud Idrettspark. I alt ble det solgt 135 (90) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 60 (37). I 2021 er det solgt 550 (433) boliger, hvorav AFs andel er 256 (160). Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 83 prosent.
  • Energi og Miljø økte aktivitetsnivået og leverte et svært godt resultat i kvartalet. AF Decom har god lønnsomhet, både innen riving og gjenvinning ved AFs miljøparker. Miljøparkene har gjenvunnet til sammen 344 437 (528 758) tonn masse i 2021. AF Energi leverte svært gode resultater i kvartalet.
  • Virksomhetsområdet Sverige, som inkluderer AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving, økte omsetningen sammenlignet med samme kvartal i fjor og leverte et sterkt resultat i kvartalet. I det svenske anleggsmarkedet oppnådde Kanonaden en omsetningsvekst på 43 % sammenlignet med samme kvartal i fjor, og enheten fortsetter å levere svært gode resultater. HMB og AF Härnösand Byggreturer leverte svært gode resultater, noe som reflekterer god drift og enkelte prosjekter i avslutningsfasen. AF Projektutveckling, AFs eiendomsvirksomhet i Sverige, har gjennomført salget av det ferdigstilte skoleprosjektet Donnergymnasiet, et salg som påvirker resultatet vesentlig i kvartalet.
  • Omsetningen for Offshore økte betraktelig sammenlignet med 4. kvartal i fjor, og lønnsomheten var svært god. AF Offshore Decom leverer solid omsetningsvekst og betydelig forbedret lønnsomhet sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Det gode resultatet i kvartalet skyldes høy produksjon og god drift på AF Miljøbase Vats, samt en vellykket offshore-kampanje. Det har også foregått forberedende arbeider til kommende offshore-kampanjer og riving på miljøbasen i 2022.

Lik Extraavisen.no på Facebook!