Agder Energi reduserer vannføringen i Mandalselva

(AGDER): Som følge av den anstrengte kraftsituasjonen i Sør-Norge og i tråd med signalene fra myndighetene, har Agder Energi besluttet å redusere vannføringen i Mandalsvassdraget ytterligere.