Extraavisen.no

Finans

Agder Energi utsetter ny nettleiemodell

(AGDER): Styret i Agder Energi Nett har vedtatt å utsette innføringen av ny nettleiemodell fra 1. januar 2022. Beslutningen kommer som følge av at Regjeringen fjerner pålegget om å innføre ny nettleie.

Publisert for

, den

Bilde av Høyspentmastene som ligger på Lund. Kristiansand/Lund sees i bakgrunn. Foto: Agder Energi

− Agder Energi Nett har i høst jobbet med å få den nye nettleiemodellen på plass fra 1. januar 2022. Det er myndighetene selv som har pålagt nettselskapene å innføre en ny nettleiemodell for å jevne ut strømforbruket, og dermed holde nettleien lavest mulig for kundene. Når det nå skapes politisk usikkerhet  i forhold til ny nettleiemodell bare to uker før den nye ordningen  skulle innføres, er dette uheldig, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett. Han legger til at det er strømkundene som blir taperne når mange nettselskaper nå velger å utsette innføringen av den nye nettleiemodellen.

− Den nye nettleiemodellen har ikke betydning for nettselskapenes inntekter, de skal fortsatt bestemmes av myndighetene. Modellen vil kun påvirke fordelingen av nettkostnadene mellom ulike kundegrupper. En foreløpig oversikt fra nettselskapene i Norge viser at 50 – 80 prosent av kundene vil få uendret eller lavere nettleie med ny nettleiemodell, mens folk med høyt samtidig strømforbruk vil betale noe mer enn i dag, sier Jan Erik Eldor.

Innføring av ny nettleiemodell har vært utredet i snart 10 år og har vært gjennom tre høringsrunder i regi av NVE, med en rekke endringer underveis. Olje- og energidepartementet besluttet i sommer at den nye nettleien skal innføres fra 1. januar 2022.

– Når vi nå velger å utsette innføringen på grunn av politisk usikkerhet, betyr det at våre mer enn 200.000 kunder vil få ny informasjon om nye priser for nettleien i 2022, sier Jan Erik Eldor. Han legger til at nettselskapene også fått ansvar for å beregne og utbetale strømstøtten som regjeringen innførte for vel en uke siden. Den skal gjelde fra 1. desember, og være synlig på kundenes fakturaer som sendes ut i januar.

Lik Extraavisen.no på Facebook!