Extraavisen.no

Krim

Aktor vil ha 18 måneders fengsel i korrupsjonssaken

(NITTEDAL): I sin prosedyre i korrupsjonssaken mot Hilde Thorkildsen og en lokal forretningsmann, la aktor mandag ned påstand om 18 måneders fengsel for begge de tiltalte.

Publisert for

, den

Wikimedia Commons
Arkivfoto: Nittedal rådhus / Wikimedia Commons

Rettssaken mot tidligere ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen, og hennes medtiltalte nærmer seg nå slutten. De to er tiltalt for grov korrupsjon.

Mandag var tiden kommet for å starte prosedyrene. Først ut var aktor Trude Stanghelle. Hun beskrev der en situasjon der vi hadde å gjøre med en passiv og en aktiv bestikker.

Hun beskrev Thorkildsen som den passive, den som mottok bestikkelsen, og forretningsmannen som den aktive – den som sørget for overførselen av bestikkelsen.

Overførselen av bestikkelsen skjedde den 20. november. Den dagen overførte den tiltalte forretningsmannens daværende kone 125.000 kroner til Thorkildsens firma. Bare Fine Klær AS (BFK). Samme dag overførte BFK deler av beløpet til skattemyndighetene som ledd i betaling av skyldig merverdiavgift. Ved å betale den skyldige merverdiavgiften, unngikk BFK trolig konkurs.

Slik aktor så det, ble overførselen forsøkt holdt skjult ved å ikle den skinn av en legitim forretningstransaksjon mellom to forretningspartnere.
Begge de tiltalte har forklart at beløpet var betaling for at forretningsmannen daværende kone skulle kjøpe seg inn som agent for BFK.

Forklaringen om den angivelige agentavtalen festet aktor liten tiltro til. Stanghelle viste her til at den nye agenten viste liten arbeidsinnsats i sin nye jobb. Forretningsmannens kone brukte et par dager på å reise rundt til noen butikker, fikk null respons og ga opp. Det økonomiske oppgjøret med BFK og Thorkildsen overlot hun til sin daværende mann.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Klekket ut plan

Stanghelles medaktor, politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, sa i sin prosedyre at Økokrim mener Thorkildsen og forretningsmannen klekket ut en plan for å skjule at hun ble hjulpet ut av en akutt økonomisk der firmaet hadde konkurstrusselen fra skattemyndighetene hengende over seg.

Planen gikk, slik påtalemyndigheten ser det, ut på å skjule transaksjonen ved å la det se ut som om det var et økonomisk oppgjør mellom BFK og forretningsmannens daværende kone. Den var ikke veldig smart eller godt planlagt, mente aktor. Likefullt var det et forsøk på å skjule hvem som var den reelle avsender av pengene.

At det var forretningsmannen som var den reelle avsender av beløpet, underbygget politiadvokaten ved å vise til en en tekstmelding Thorkildsen sendte sin nå medtiltalte i april 2014. Dette var etter at agentvirksomheten til forretningsmannens daværende kone hadde havarert.

I tekstmeldingen skriver Thorkildsen: “Jeg vil at du skal vite at du får dine penger igjen uansett”.

For ytterligere å underbygge sin påstand om at forretningsmannen, og ikke hans daværende kone var den reelle avsenderen, viste aktor til en privat utlånsoversikt fra april 2016, der det står “125.000 kroner til Hilde Thorkildsen”.

Betale for å jobbe

I sin prosedyre, trakk også aktoratet frem det som etter deres mening fremstår som høyst uvanlig i denne saken – dersom man går ut fra at dette var en vanlig forretningstransaksjon.

En del av summen som ble avtalt at Forretningsmannens daværende kone skulle betale Hilde Thorkildsen, var et beløp for å kjøpe seg inn som salgsagent i firmaet.
Etter aktoratets syn, er dette en høyst uvanlig fremgangsmåte.

Flere vitner, blant annet advokat Henrik Renner Fredriksen, har forklart at det å kjøpe seg inn i et agentur ikke er vanlig fremgangsmåte for å bli salgsagent – ihvertfall for et relativt nytt og ukjent klesmerke som det er snakk om i denne saken.

Aktoratet avsluttet sin prosedyre mandag ble å legge ned straffepåstand.

Slik aktoratet ser på denne saken, dreier den seg om tiltroen til demokratiet. Den handler om uheldige bindinger som kan gi splittet lojalitet og svekke tiltroen til offentlige myndigheter, mente aktor.
På denne bakgrunnen mente aktoratet at det var passende med en straff på 18 måneders fengsel.

Saken fortsetter i dag med forsvarernes sluttprosedyrer.

Les også