Innenriks

Alarmerende nedgang i verdens dyreliv

– Naturkrisen vi står i er akutt og krever umiddelbare tiltak. Vi har ingen tid å miste, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Den anerkjente rapporten, som utgis av WWF hvert andre år, undersøker status for globale bestander av virveldyrarter, altså pattedyr, fugler, amfibier, reptiler og fisk. Den viser at det er i de tropiske og mest artsrike regionene i verden at dyrebestander stuper i et spesielt urovekkende tempo.

Mellom 1970 og 2018 har de overvåkede bestandene av ville dyr i Latin-Amerika og Karibia i gjennomsnitt blitt redusert med dramatiske 94 prosent. På bare noen få tiår har ferskvannslevende arter gått tilbake i gjennomsnitt med 83 prosent.

– Living Planet Report presenterer sjokkerende tall og viser at vi står overfor to akutte kriser: menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold. Begge truer nåværende og fremtidige generasjoners livsgrunnlag, og begge krever umiddelbare tiltak, sier Andaur.

Avgjørende naturtoppmøte i Canada

I desember skal verdens ledere møtes i Montreal for å bli enige om en «Parisavtale» for naturen. Denne nye globale naturavtalen må sørge for endringer i måten vi forvalter naturressursene på, om vi skal klare å reversere det akselererende naturtapet vi nå opplever.

– Naturavtalen er en sjelden mulighet til å endre kurs, reparere vårt ødelagte forhold til naturen og skape en mer bærekraftig og sunn fremtid for alle. Den eskalerende naturkrisen krever en ambisiøs avtale som fører til umiddelbare og konkrete tiltak. For Norges del vil det bety at vi må bevare og restaurere langt mer av norsk natur, spesielt i lavlandet, langs kysten og til havs, sier Andaur.

Dramatisk nedgang

Rapporten viser blant annet at bestanden av amazonasdelfin er redusert med 65 prosent mellom 1994 og 2016. Bestanden av østlig lavlandsgorilla har opplevd en nedgang på hele 80 prosent mellom 1994 og 2019, mens bestanden av australsk sjøløve falt med 64 prosent mellom 1977 og 2019. Også arter man finner i Norge har opplevd en kraftig tilbakegang. Blant artene som inngår i rapporten er ål, brugde – verdens nest største fisk, dverggås og storspove. Alle disse står på den globale rødlista for truede arter.

– Rapporten er et bevis på at vi er i ferd med å ødelegge selve livsgrunnlaget vårt. Halvparten av den globale økonomien og milliarder av mennesker er direkte avhengige av naturen. Å forhindre ytterligere tap av naturmangfold og å restaurere livskraftige økosystemer må være øverst på den globale agendaen, sier Andaur.

Flere årsaker til naturtap

I Afrika har det vært en nedgang i dyrebestander på hele 66 prosent.I Asia og Stillehavsområdet er tallet 55 prosent. Nedgangen i Europa og Sentral-Asia er lavere (18 prosent), noe som skyldes at mye av naturen – spesielt i Europa – allerede har blitt ødelagt før 1970. Living Planet Report viser at de viktigste drivkreftene bak naturtap er ødeleggelse og tap av leveområder, overhøsting, introduksjon av fremmede arter, forurensning og effekter av klimaendringer.

I rapporten fremheves et stort behov for flere bevarings- og restaureringstiltak, mer bærekraftig produksjon og forbruk, spesielt av mat, samt en rask reduksjon av utslipp innen alle sektorer.

– De dramatiske funnene i Living Planet Report viser at vi trenger omfattende systemendringer i alle deler av samfunnet om vi skal stoppe og reversere naturtapet og sikre fremtiden for mennesker og natur. Vi har ingen tid å miste. Verdens ledere må levere i Canada. Hele verden følger med, sier Andaur.

Fakta om Living Planet Report  

  • Rapporten er en av verdens viktigste vitenskapelige statusrapporter på naturens tilstand globalt. 
  • Den tar for seg bestander av virveldyrarter, altså pattedyr, fugler, amfibier, reptiler og fisk. 
  • Årets Living Planet Report er den mest omfattende noensinne. Forskere over hele verden har overvåket 32 000 bestander av 5230 arter. I år er 838 nye arter og mer enn 11 000 nye bestander inkludert, sammenliknet med 2020. 
  • Rapporten utgis av WWF hvert andre år, i samarbeid med Zoological Society of London. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Sveio. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.