Extraavisen.no

Innenriks

Amedia jobber med exit-alternativer fra Russland

(MEDIER): – Amedia er rystet over Russlands krigshandlinger i Ukraina, og følger den dramatiske utviklingen tett. Vi intensiverer kartleggingen av de operasjonelle konsekvensene for trykkerivirksomheten, etter denne dramatiske eskaleringen. Vår ambisjon er å trekke oss ut som eiere av den russiske virksomheten så snart som mulig, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl.

Publisert for

, den

Konsernsjef Anders Møller Opdahl, Amedia. Foto: Amedia

Amedia er eier av trykkerivirksomhet i Russland og har over tid jobbet med å avvikle sin tilstedeværelse.

– I god dialog med konsernstyret intensiverer Amedia nå arbeidet med å kartlegge de operasjonelle konsekvensene. Vi jobber med ulike handlingsalternativer før det fattes en endelig beslutning. Jeg vil gjenta at vår ambisjon er å trekke oss ut som eiere av den russiske virksomheten så snart som mulig, sier Opdahl.

Amedia eier Prime Print, som er en trykkerigruppe i Russland. 

–  Med det vi nå er vitne til fra Russlands side i Ukraina, intensiverer Amedia arbeidet med ulike exit-alternativer fra Russland. Prime Print har omkring 350 russiske ansatte og vårt hovedfokus er å ivareta disse, samt å få klarhet i det juridiske handlingsrommet, som er i endring. Prosessen er kompleks, og Amedia jobber så raskt som mulig, men så grundig som nødvendig, avslutter Opdahl.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer