Extraavisen.no

Utenriks

Amerikansk etterretning med varsko om klimaendringene

(USA): Ikke bare Greta Thunberg som er bekymret for klimaendringene som skjer. Også amerikansk etterretning har nå begynt å interessere seg for de følger klimaendringene vil få på verdenssituasjonen.

Publisert for

, den

Ett lands etterretningstjeneste har som hovedoppgave å holde landets regjering orientert om hva som foregår utenfor landets grenser. Ikke minst skal de holde sin regjering orientert om hendelser som kan få innvirkning på landets sikkerhet og stabilitet.

En ting som bekymrer mange regjeringer, er miljøutfordringene vi står overfor. Ikke minst global oppvarming gir grunn til bekymring. Av den grunn har miljø og klima, ikke minst utfordringene vi her står overfor, etterhvert blitt noe som kan medføre ustabilitet og kriser som kan true den nasjonale sikkerheten.

Hendelsene ved Storskog

Foreløpig er ikke dette noe den norske etterretningstjenesten i sine åpne trusselvurderinger har vært spesielt opptatt av, noe de kanskje burde? Vi behøver ikke gå lengre tilbake enn til hendelsene ved Storskog i 2015 for å se at også Norge kan komme i en situasjon der vi kan bli oversvømmet av en voldsom flyktningestrøm.

Nå var riktignok ikke hendelsene ved Storskog utløst av klimaensringer, men ytre sett en følge av krigen i Syria, Likefullt kom Norge opp i en situasjon der det i løpet av noen uker kom flere tusen flyktninger – med det resultat at politiets grensekontroll nesten brøt sammen.

Det ble den gang, uten at det noen gang ble bevist, hevdet fra enkelte hold at dette var en test fra Russlands side – en test på i hvilken grad man kunne skape kaos ved å oversvømme et land med flyktninger.

Slik sett kan man trekke paralleller til den aktuelle situasjonen ved grensen mellom Polen og Hvite-Russland, hvor Hvite-Russland søker å presse EU til å lette på sanksjonene mot landet ved å skape en situasjon der en stor flyktningestrøm søker å ta seg inn i EU.

Heller ikke denne var utløst av en klimakrise eller klimaendring, men et resultat av en politisk situasjon. Men helt utenkelig er det ikke at en fremtidig klimakrise kan utløse flyktningestrømmer langt større enn det Polen nå erfarer.

Utfordringen for de enkelte lands regjeringer er å være forberedt på å takle en situasjon der menneskapte klimaensringer vil utløse store folkevandringer.

Pentagon bekymret

Det amerikanske forsvarsdepartementet (Pentagon) søker å unngå å komme i en situasjon lik den Polen, og EU, har kommet i ved å være føre var. Pentagon har, sammen med landets etterretningstjenester, laget flere rapporter som peker på de utfordringer, økt flyktningestrøm som følge av klimaendringer vil kunne by på for USA.

I en serie etterretningsvurderinger (NIE) har Pentagon pekt på utfordringer klimaskiftet vil by på innenfor en rekke områder, hvorav flytningesituasjon særlig trekkes frem.

NIE-rapporten om migrasjon beskjeftiger seg særlig med i hvilken grad klimaendringer vil øke folkeforflytning og migrasjon verden rundt. Den trekker frem at tørke og andre ekstreme værforhold kan føre til konflikter som kan eskalere og tvinge store folkegrupper ut på vandring.

Rapporten anbefaler at Pentagon bør gjøre seg klare til å yte humanitær hjelp og assistanse ved klimakriser, inkludere klimarelaterte situasjoner i sine krigsøvelser samt øve på å bekjempe fremmede makter som vil prøve å utnytte klimaendringene for å øke sin innflytelse.

Her nevnes spesielt Kina og Russland som land som vil søke å øke sin innflytelse enten ved å nøre opp under konflikter som følge av økt migrasjon eller på ulik måte å støtte land som er rammet av politisk ustabilitet som følge av økt migrasjon.

Lik Extraavisen.no på Facebook!