Innenriks

Andrey Yakunin frifunnet

Andrey Yakunin er frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett. Nord-Troms og Senja tingrett kom i sin dom fram til at Andrey Yakunin ikke har begått noen straffbar handling.

Tingretten begrunner dette med at det å fly en hobbydrone ikke omfattes av sanksjonsregelverket.

– Det er svært gledelig, men overhodet ikke overraskende, at tingretten har kommet fram til at Andrey Yakunin ikke har begått noen straffbar handling i Norge, sier hans forsvarere John Christian Elden og Bernt Heiberg.

Lik Extraavisen.no på Facebook!