Innenriks

Aneo med milliardinvestering i Sverige

Fornybarkonsernet Aneo kjøper to svenske vindparker for drøyt 1 milliard kroner. Investeringen er den første Aneo gjør i ny energiproduksjon utenfor Norge.

TrønderEnergi og HitecVisions etablerte i fjor sommer det nye nordiske fornybarkonsernet Aneo. Selskapet har et mål om å øke produksjonen av vindkraft med 10 til 12 TWh (terrawatt-timer) innen 2030.

Det tilsvarer rundt åtte prosent av dagens norske kraftproduksjon. Aneo jakter derfor prosjekter i hele Norden, og nå er den første store avtalen om kjøp av fornybar energiproduksjon, et faktum.

— Vi har inngått avtale om å kjøpe Grimsås og Brännliden vindparker i Sverige. Kjøpet representerer en økning på nær 30 prosents av Aneos eierskap i vindkraftproduksjon, og er et viktig første steg i etableringen av Aneo som fullintegrert vindkraftaktør i Sverige. Sverige vil bli et viktig marked for oss, sier konserndirektør for vekst fornybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Foto: Aneo

Strøm til 18.000 husstander

Aneo kjøper de to svenske vindparkene av investeringsfondet Marguerite. Kjøpsavtalen har en verdi på drøyt 1 milliard kroner. Totalproduksjonen for vindparkene på 285 GwH (gigawatt-timer), tilsvarer forbruket til cirka 18.000 svenske husstander.

— Aneo har bidratt til et stort løft for vindkraft i Norge, og har samme ambisjon i Sverige. Aneo skal være en innovativ og trygg partner for alle som vil bidra til energiomstillingen i Norden, sier Skeidsvoll Moe.

Økt fornybarkapasitet

Mens Grimsås vindpark ligger i Tranemo kommune i Västergötland, sør i Sverige, ligger Brännliden vindpark utenfor Storträsk i Skellefteå, nord i Sverige. De to vindparkene har totalt 23 vindturbiner.

— Marguerites mål da vi gikk inn i det svenske produksjonsmarkedet i 2018, var å øke fornybarkapasiteten. Vi er glade for å ha deltatt i avkarboniseringen av elektrisitetssystemet gjennom bygging og produksjon av disse to landbaserte vindparkene, sier Guillaume Rivron, partner i Marguerite.

Legger til rette

Aneo, som i første omgang har en investeringskapasitet på 15 til 20 milliarder kroner, har ambisjon om å bidra med kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering i hele Norden, og bidra til at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for kundene, samfunnet og eierne.

Hovedtyngden av nye investeringer skal rettes mot ny kraftproduksjon innen vind- og solkraft. Mange av disse investeringene kan komme til å bli gjort utenfor Norges grenser, om regjeringens forslag til nytt skatteregime for vindkraft i Norge blir vedtatt.

— For å lykkes med våre vekstambisjoner, er vi avhengig av fornuftige rammevilkår. Vi merker oss at svenske myndigheter over tid har vært opptatt av å legge til rette for vindkraft gjennom stabile og forutsigbare rammevilkår. Det gjør Sverige til et interessant marked for oss, sier konsernsjef i Aneo, Ståle Gjersvold.

Satser bredt i Sverige

Aneo etablerte i fjor kontor med egne ansatte i Stockholm, og har store ambisjoner for videre vekst i Sverige innen blant annet elbillading, utslippsfrie byggeplasser og energieffektivisering i dagligvarebutikker og industrien.

Aneo er allerede inne i 43 svenske supermarkeder (store dagligvarebutikker), hvor selskapet bidrar med energieffektiviseringstjenester. Aneo eier også 36,5 prosent av børsnoterte Scandinavian Biogass og 23 prosent i Sunna Group (solkraft) med hovedkontor i Åre.

Lik Extraavisen.no på Facebook!