Det var i mai 2021 at Kristian Løvlie ble funnet drept på Bjertnestangen i Nittedal. Samme dag ble en mann i slutten av 40-årene pågrepet og siktet for drapet – et drap han i politiavhør tilsto.

Bakgrunnen for drapet var en tvist om ubetalt husleie. Drapsmannen leide et hus i Nittedal. Dette huset var eid av Løvlie og flere andre familiemedlemmer. Leieboeren skyldte husleie for flere måneder, og under et møte om dette, stakk han husverten med flere ganger – med det resultat at Kristian Løvlie ble drept.

Både i tingretten og i lagmannsretten hevdet 50-åringen at drapet var en impulshandling. Tingretten kom til at drapet skjedde med overlegg, og dømte ham til 17 års fengsel. Denne dommen ble senere stadfestet av Eidsivating lagmannsrett.

Den drapsdømte mannen mente, selv om begge de nevnte rettsinstansene kom til at drapet skjedde med overlegg, at drapet var en impulshandling. Saken ble derfor anket derfor til Høyesterett, en anke som gikk både på lovanvendelse, straffeutmålingen og selve saksbehandlingen.

Trang nåløye

Det er ikke lett å få en sak opp for Høyesterett. Nåløyet er uhtre trangt. De fleste saker som blir anket inn for landets høyeste domstiol, blir avvist.

Alle saker som ankes inn for Høyesterett, blir behandlet av et eget ankeutvalg. For at en sak skal kunne fremmes for Høyesterett, må ankeutvalget finne at anken angår forhold som har stor betydning utenfor den aktuelle saken, eller det er andre grunner som gjør det viktig at Høyesterett å behandle saken.

Anken avvist

Saken kom til behandling i Høyesteretts ankeutvalg tidligere denne måneden. I sin kjennelse skriver ankeutvalget at de ikke finner å kunne gi den dømte medhold. Som det heter i kjennelsen, finner ikke Høyesteretts ankeutvalg tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett.https://www.extraavisen.no/anker-drapsdom-til-hoyesterett/

Dette betyr at dommen fra Eidsivating lagmannsrett 17 års fengsel for overlagt drap dermed er rettskraftig.

I en uttalelse til lokalavisen Varingen, sier de pårørendes bistandsadvokat at hans klienter er veldig lettet over utfallet. Selv om utfallet var ventet, er familien nå lettet over at saken nå er avsluttet, med et, slik de ser det, riktig resultat.

Den drapsdømte forsvarer, Heidi Juritzen fra advokatfirmaet Storrvik, sier til lokalavisen at hun ikke har noen kommentar til dommen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Les også

Del videre

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer