Extraavisen.no

Innenriks

Åpenhetsprisen til Gjerdrum kommune

(GJERDRUM): Gjerdrum kommune tildeles Åpenhetsprisen 2021 av Kommunikasjonsforeningen for å ha fremmet forbilledlig åpenhet i en krisesituasjon.

Publisert for

, den

Prisvinner Anders Østensten, ordfører i Gjerdrum kommune. Foto: Skjalg Vold

«Gjennom god og tilgjengelig informasjon har de vist hvordan krisehåndtering og åpenhet henger sammen for å skape tillit i befolkningen og offentligheten under en krise» skriver juryen i sin begrunnelse.

– Det er klart at en slik anerkjennelse betyr mye for oss. Det å fremstå som åpne og ærlige selv i en krisesituasjon er viktig, og vi er glade for at vi har blitt oppfattet slik. Gjerdrum kommune er stolte og ydmyke over å motta prisen, sier Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune.

Åpenhetsprisen deles ut årlig til noen som gjennom sitt virke har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter. I statuttene til prisen heter det videre at «kandidaten har utvist forbilledlig åpenhet, på modig vis, og vært til inspirasjon for utøvere innen kommunikasjonsfaget.» Det er åttende gang prisen deles ut og i år går den altså til Gjerdrum kommune.

Juryen vektlegger blant annet Gjerdrum kommunes «vilje til å være sterkt på tilbudssiden, uten store kommunikasjonsresurser. Kommunen pekte raskt på årsaken til den tragiske hendelsen, og ordføreren var tilgjengelig for presse og publikum hele tiden.»

På spørsmål om hvorfor kommunen valgte å være så åpne, svarer Østensen:

– Det er vanskelig å gi et klart svar på dette. Jeg tror nok det er mest basert på en videreføring av hvordan vi vanligvis fremstår. Jeg gikk inn i intervjuer og omgang med media på samme måte som før. Organisasjonen videreførte en praksis med å være oppriktige med informasjonen som ble gitt ut. Vi hadde ingenting å skjule. Vi skyller våre innbyggere å fortelle om forholdene slik de er, forteller Østensen.

Juryen skriver videre i sin begrunnelse at «kommunen gikk lenger enn det man kan forvente i en slik akutt krisesituasjon.»

Østensen legger ikke skjul på at åpenheten også har krevd mye av kommunen.

– Hvor viktig var åpenhetsarbeidet for kommunens håndtering av katastrofen?

– Etter en liten stund skjønte vi jo at det å være så tilgjengelige og åpne også krevde mye av oss. Vi måtte tilkalle ekstra ressurser fra fagfolk innen kommunikasjon og nabokommuner for å holde tritt. Men vi fastholdt på linja vi hadde lagt oss på om å stille opp når det var forventet av oss. Det er vi veldig fornøyde med at vi klarte.

Åpenhetsprisen 2021 ble utdelt under Høstseminaret til Kommunikasjonsforeningen torsdag 4. november 2021.

Juryen består av: Janne Stang Dahl (juryleder), Kjersti Løken Stavrum, Tore Bollingmo, Frida Marie Grande og Jan Christian Thommesen.

Åpenhetsprisen 2021 til Gjerdrum kommune – juryens begrunnelse

Gjerdrum kommune får Åpenhetsprisen for å ha fremmet forbilledlig åpenhet i en krisesituasjon. Gjennom god og tilgjengelig informasjon har de vist hvordan krisehåndtering og åpenhet henger sammen for å skape tillit i befolkningen og offentligheten under en krise.

Juryen vektlegger deres vilje til å være sterkt på tilbudssiden, uten store kommunikasjonsresurser. Kommunen pekte raskt på årsaken til den tragiske hendelsen, og ordføreren var tilgjengelig for presse og publikum hele tiden.

Kommunen gikk lenger enn det man kan forvente i en slik akutt krisesituasjon. De har løpende offentliggjort en rekke dokumenter, og har maktet å kommunisere med befolkningen så vel som presse og myndigheter i en svært uoversiktlig situasjon. Kommunens kommunikasjon rettet mot ulike befolkningsgrupper og i flere kanaler er lagt merke til, spesielt deres informasjonsmøter rettet mot barn og unge i bygda.

Juryen berømmer Gjerdrum kommune for deres ekstra innsats for å fremme en åpenhetskultur når tragedien rammer et lokalsamfunn.

Lik Extraavisen.no på Facebook!