Extraavisen.no

Utenriks

Assange kan utleveres

(USA): En britisk domstol avgjorde i dag at Julian Assange, grunnleggeren av nettstedet WikiLeaks, kan utleveres til USA.

Publisert for

, den

Amerikanske myndigheter har i lengre tid ønsket å få utlevert Julian Assange. De ønsker å stille ham for retten i USA for å ha publisert hemmelige militære dokumenter knyttet til USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Ifølge tiltalen amerikanske myndigheter har utferdiget mot Assange, skal han i 2010 ha offentliggjort rundt 500.000 graderte dokumenter.

Det amerikanske ønsket om å få ham utlevert ble imidlertid stoppet i første omgang av britisk rett. En britisk dommer vurderte at dersom Wikileaks-grunnleggeren ble utlevert til USA, ville dette kunne utgjøre en fare for at han ville ta sitt eget liv.

Amerikanske myndigheter anket denne avgjørelsen, og det er denne ankesaken som nå har versert for britisk rett.

Kan utleveres

Tidligere i dag ble det kjent at en britisk domstol har besluttet å ta den amerikanske anken til følge. Dette betyr at Julian Assange kan utleveres til USA og stilles for retten der.

Kjennelsen betyr likevel ikke nødvendigvis at Assange automatisk blir utlevert. Saken skal nå til behandling i en lavere rettsinstans. Den som taper her, har muligheten til å anke saken inn for britisk høyesterett.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer