Connect with us

Krim

Avslørt av GPS-sporing

(OSLO/ENEBAKK): Tyven som stjal en Mercedes Sprinter var ikke klar over at det var GPS-sporing på bilen. Dermed kunne politiet følge sporingen til en adresse i Enebakk.

Publisert for

, den

Foto: Daniel DeNiazi
annonse

Det var i februar 2019 at en mann ble frastjålet en Mercedes Sprinter. Bilen var påmontert utstyr for GPS-sporing, noe biltyven tydeligvis ikke var klar over. Dermed kunne den uheldige bileieren følge bilen bevegelser. Senere samme dag ringte bileieren til politiet og fortalte at den stjålne bilen befant seg på en adresse i Enebakk utenfor Oslo.

Da politiet ankom adressen der den stjålne bilen ifølge GPS-sporingen skulle befinne seg, fant de to Mercedes Sprintere parkert. Den ene hadde utenlandske kjennemerker, den andre hadde norske skilter.

Nærmere undersøkelser avdekket at begge bilene var stjålet. Det viste seg også at kjennemerkene som var påsatt bilene tilhørte andre biler, samt at chassisnummeret var endret.

Påsto han var blitt lurt

På adressen der de stjålne bilene ble funnet, påtraff politiet en mann i 20-årene.
Nylig møtte han i Follo og Nordre Østfold tingrett, tiltalt for grovt heleri.

Selv påsto mannen at han var blitt lurt.

Ifølge hva han forklarte, var den ene bilen blitt parkert der av en mann han så vidt hadde møtt ett par ganger. Ifølge tiltalte skulle bilen kun være parkert der noen dager.
Når det gjaldt den andre bilen, forklarte tiltalte at den var blitt parkert der en dag han ikke var til stede, og at bilnøklene lå inne i bilen. Utover dette hadde mannen i 20-årene ingen forklaring på at bilene befant seg på eiendommen.

Tiltalte hadde heller ingen forklaring på det faktum at han var i besittelse av vognkort som tilsynelatende tilhørte bilene.

Slik politiet ser det, var disse vognkortene falske.

Må sone 90 dager

Under rettssaken la påtalemyndigheten ned påstand om fengsel i åtte måneder.

I dommen, skriver tingretten at de forhold mannen var tiltalt for, i utgangspunktet kvalifiserer til fengsel i 120 dager, ikke minst fordi fordi ” heleriene var svært profesjonelt utført og at en alminnelige politikontroll ikke ville ha avdekket at bilene var stjålet og hadde fått ny identitet”.

Retten la i formildende retning vekt på den lange saksbehandlingstiden, noe som hadde medført at saken var blitt gammel,

Resultatet ble derfor at retten landet på at fengsel i 90 dager var en passende straff. I tillegg må mannen betale saksomkostninger på 4.000 kroner.

Vurderer å anke

Politiadvokat Ole Kristian Holtsmark, opplyser til Romerikes Blad at påtalemyndigheten vil vurdere å anke straffeutmålingen. Slik påtalemyndigheten ser det, er det ganske stor avstand mellom straffepåstyand og straffeutmåling. Det vil derfor være naturlig å vurdere eventuell anke, selv om det argumenteres granske grundig i dommen for hvorfor retten har landet som den gjør.

Mannen forsvarer, advokat Harald Jahren, opplyser til avisen at han ikke har fått diskutert dommen med sin klient. Men slik han ser, fremstår straffeutmålingen som riktig, ikke minst sett opp mot at påtalemyndigheten ville ha hans klient fengslet i åtte måneder.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

annonse