Extraavisen.no

Helse

Bakterieutbrudd ved flere sykehus

(HELSE): Det er konstatert utbrudd av bakteriesmitte ved flere norske sykehus. Dette melder Folkehelseinstituttet.

Publisert for

, den

Foto: Pexel

Folkehelseinstituttet varsler om et pågående utbrudd med bakterien Pseudomonas aeruginosa i mer enn ti av landets sykehus. Det er nå meldt om smittetilfeller i tre av landets fire helseregioner.

Utbruddet ble oppdaget i november 2021 da tre pasienter innlagt ved UNN Tromsø for covid-19 ble alvorlig syke og døde av blodforgiftning med identiske bakteriestammer. Helse Nord etablerte da en utbruddsgruppe, og de har frem til nå identifisert totalt 11 pasienter med samme bakteriestamme fra ulike sykehus i regionen.

Påvist smitte også sørpå

Som en del av nasjonal håndtering av slike hendelser, ba Folkehelseinstituttet (FHI) alle helseregionene å undersøke nærmere om de kunne identifisere pasienter knyttet til utbruddet. Nå er det påvist smitte hos ytterligere 15 pasienter i Helse Sør-Øst og tre i Helse Midt-Norge.

Det er ikke en sikker sammenheng mellom de fleste pasientene som har fått påvist smitte med denne bakterien, og videre undersøkelser pågår.   

Trives i fuktige omgivelser

Pseudomonas aeruginosa er en vanlig forekommende bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar.

Helgenomanalyser av bakterien (genprofil) har vist at utbruddsstammen ikke tidligere er beskrevet i Norge eller i andre land.

FHI bidrar nå i utbruddsarbeidet ved å koordinere en gruppe fra alle helseregioner for å få en oversikt over situasjonen og å begrense utbruddet.

Arbeidsgruppen jobber systematisk for å finne smitteveier, om det kan være en mulig felles smittekilde og å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som kan stoppe utbruddet.

Lik Extraavisen.no på Facebook!