Extraavisen.no

Innenriks

Bane NOR anker Filipstad-dommen til Høyesterett

Borgarting lagmannsrett fant Bane NOR skyldig i uaktsomt drap, etter ulykken på Filipstad driftsbanegård i 2019. Vi mener dommen ikke kan bli stående og anker nå saken til Høyesterett.

Publisert for

, den

Filipstad. Foto: Hilde Marie Braaten, Bane NOR

Den tragiske ulykken endte med at en ungdom mistet livet og to ungdommer ble skadet. Saken har vært vurdert i to rettsinstanser – først i Oslo tingrett i 2020, deretter i Borgarting lagmannsrett, som avsa sin dom 24. august i år.

Tingretten fant Bane NOR skyldig i brudd på sikkerhetsstyringsforskriften, men frifant oss for uaktsomt å ha forvoldt død og kroppsskade. Lagmannsretten fant oss skyldig på alle punkter.

Bane NOR mener de prinsipielle spørsmålene saken reiser er egnet for avklaring i Høyesterett.

– Høyesterett kan klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom vårt ansvar og folks ansvar for egen sikkerhet. Vi skal jobbe for å beskytte allmennheten og advare mot fare i forbindelse med jernbanen. Bane NOR er imidlertid helt avhengige av at folk respekterer våre barrierer og ikke tar seg ulovlig inn på forbudte områder, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Opprettholdes dommen om brudd på sikkerhetsstyringsforskriften, altså for å ha sikret området for dårlig, er et annet spørsmål om vi også skal straffes for selve ulykken og dens konsekvenser.

– Når kan vi som foretak dømmes for å ha forvoldt skade eller død, etter at folk har tatt seg ulovlig inn på vårt område? Vi ønsker svar på alle disse spørsmålene. Dette handler om viktige prinsipper, både for oss og for mange andre virksomheter, sier Frimannslund.

Lik Extraavisen.no på Facebook!