Extraavisen.no

Krim

Boligbygg-skandalen for retten

(OSLO): Skjulte avtaler, hemmelige gevinster og anklager om hvitvasking av millionbeløp er noen av ingrediensene når det rettslige oppgjøret i kjølvannet av skandalen rundt det kommunale selskapet Boligbygg starter mandag.

Publisert for

, den

Foto: Andreas Haldorsen / Wikimedia Commons
annonse

Boligbygg-saken er saken der Boligbygg, som er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger, ble forledet til å betale en overpris på leiligheter de kjøpte for videreutleie til boligsøkere.

Saken ble avdekket av avisen Dagens Næringsliv, som i en serie artikler påviste hvordan et nettverk bestående av ulike investorer hadde kjøpt og videresolgt en rekke bygårder og leiligheter til det kommunale selskapet med milliongevinst.

Etter artiklene i Dagens Næringsliv ble det nedsatt et eget granskingsutvalg, hvis rapport fikk som konsekvens at saken ble politianmeldt.

Tiltale

Økokrims etterforsking resulterte i at det ble tatt ut tiltale mot til sammen fem personer. Av disse fem, er tre personer tiltalt for korrupsjon. De tre skal ha betalt en konsulent skjulte vederlag i forbindelse med salg av eiendom til Oslo kommune.

I tillegg til de tre er en fjerde person, en tidligere innleid konsulent, tiltalt for såkalt passiv korrupsjon. Dette da han skal ha mottatt “en utilbørlig fordel.

Den siste av de fem, må møte i retten tiltalt for hvitvasking. Dette skal ha skjedd ved at han bisto med å overføre 1,1 fra en av selgerne til konsulenten.

En advokat som var siktet i saken, slipper å møte i retten. Dette da han har vedtatt et forelegg, utferdiget av Økokrim på 50.000 kroner og inndragning av et utbytte på 90.144 kroner, for brudd på eiendomsmeglerloven i forbindelse med salgene.

I tillegg seks var også ytterligere en advokat opprinnelig siktet i saken, men vedkommende fikk det som heter påtaleunnlatelse.

Det kan også nevnes at da saken ble kjent, ble den ansvarlige byråden, Geir Lippestad, byttet ut.

Saken starter i Oslo tingrett i morgen, mandag. Det er satt av seks uker til rettsforhandlingene.

annonse

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre: