Bør få være tilstede under fødsler

Fødeavdelinger bør legge til rette for at partner eller ledsager kan være til stede, innenfor smittevernfaglige rammer.

Foto: Luma Pimentel

Det mener Helsedirektoratet.

Den gravide og hennes partner eller ledsager må bli godt informert om hvilke rutiner som er gjeldende ved sitt fødested, skriver direktoratet.

– Det er viktig at hver enkelt fødeavdeling går igjennom hvordan de best kan legge til rette for partners tilstedeværelse før, under og etter fødsel, med utgangspunkt i de lokale forholdene på sykehusene, smittetrykket lokalt og gjeldende smittevernregler, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Torunn Janbu.

Helsedirektoratet sier at de ikke går inn for systematisk bruk av hurtigtester for testing av fødende og partnere.

– Det benyttes allerede screening med spørreskjema ved innleggelser og besøk for å kunne vurdere om personer kan ha, eller kan ha vært utsatt for smitte av covid -19. Bruk av disse er også et råd overfor partner eller ledsager. I situasjoner, for eksempel der partners smittestatus ikke er avklart eller ved høy insidens ved lokale utbrudd, kan det være nyttig å supplere med en hurtigtest. Smitteverntiltakene må uansett overholdes, sier Janbu.

Lik Extraavisen.no på Facebook!