Extraavisen.no

Politikk

– Burde informert kommunestyret

(NITTEDAL): Endelig er den kommet, rapporten som Nittedals folkevalgte har ventet på. Nå skal de få svaret på om kommunens administrasjon og ledende politikere opptrådte slik man kan forvente når ordføreren blir beskyld for å være korrupt.

Publisert for

, den

Varaordfører i Nittedal kommune, Inge Solli. Foto: Gisle Bjørneby / Wikimedia Commons

Det var sommeren 2020 at det ble kjent at Nittedals mangeårige ordfører, Hilde Thorkildsen, var siktet for korrupsjon. Siden da har det vært sterk uenighet om kommunens handlemåte i saken. Ikke minst Rødt og MDG har vært harde i sin kritikk av ordfører Inge Sollis handlemåte i saken.

Særlig fikk Solli sterk kritikk for å ha holdt korrupsjonssaken skjult for bygdas folkevalgte. De to partiene gikk langt i å antyde at saken neppe hadde kommet opp i dagen hvis det ikke var for at media blåste saken, og slik sett gjorde det umulig å feie saken under teppet. Rødt gikk også hardt ut mot at ikke kommunestyret, som kommunens øverste ble informert om saken før den kom ut i media.

I erkjennelsen av at en korrupsjonssak mot kommunens øverste politiske leder er uprøvd mark, også når man ser på kommune-Norge som et hele, valgte kommunestyret å hyre inn ekstern ekspertise til å evaluere kommunens rutiner så vel som hvordan kommunens politiske og administrative ledelse hadde håndtert saken fra det første varselet kom og frem til siktelse forelå.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Kritisk til ordfører

Denne helga forelå rapporten fra PwC, en rapport som inneholder til dels sterk kritikk av ordfører Sollis handlemåte i saken. Han kritiseres blant annet for at han ikke viderebrakte informasjonen han fikk fra Thorkildsen om siktelsen til rådmannen.

Solli begrunnet dette med at de samtaler han hadde med Hilde Thorkildsen om saken, skjedde i en atmosfære av fortrolighet og var av personlig karakter.

Her er PwC uenige i Sollis vurderinger.

Slik PwC ser det, er ikke det å være ordfører en hatt man bare kan henge av seg. Ordfører er noe man er 24/7. Man kan ikke velge å være ordfører i en setting, og privatperson i en annen. Som det heter i rapporten; “En fungerende ordfører kan ikke velge å se bort fra plikten som følger av sitt tillitsverv selv om han også inntar rollen som “kollega og medmenneske”.

Et punkt som særlig Rødt var kritisk til. var det at ordfører Inge Solli valgte å informere formannskapet fremfor kommunestyret – noe PwC finner grunn til å kritisere ham for.

Det er kommunestyret som er kommunens høyeste politiske organ, og en så alvorlig som mistanke om korrupsjon bør behandles av kommunestyret, mener PwC.

De skriver også at ordfører Solli straks han ble kjent med siktelsen mot Thorkildsen, burde ha kontaktet rådmannen. Dette slik at denne kunne ha forberedt en sak om suspensjon.

Rådmannen slipper kritikk

Ordfører Inge Solli og den da fungerende varaordfører Helge Fossum var i tiden etter at saken ble kjent, sterkt kritiske til rådmannen rolle i saken. Etter duoens mening burde de ha blitt informert straks rådmannen ble klar over varselet mot Thorkildsen.

Dette er et syns PwC ikke uten videre er enig i. Etter deres syn var det helt etter retningslinjene både at kommunen ba om assistanse fra Romerike Revisjon til den videre behandling av saken, og at saken senere ble oversendt Økokrim uten at daværende sittende ordfører (Thorkildsen) eller Solli (daværende varaordfører) ble informert.

Om kommuneadvokatens rolle, skriver PwC at hans håndtering av saken i dens innledende fase var tillitvekkende, fornuftig og i tråd med kommunens varslingsrutiner.

Til kommunestyret

Den videre saksgang er nå at rapporten fra PwC blir oversendt kommunestyret i Nittedal til videre behandling.

I saksfremlegget som følger saken over til kommunestyret, skriver kommuneadvokaten at hans forslag er at saken tas til orientering – samt at kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en egen sak der de foreslåtte tiltak og anbefalinger i rapporten er nærmere vurdert.

Uansett er neppe siste ord sagt når det gjelder nåværende ordførers håndtering av saken. Så her er det nok av ammunisjon til de som måtte være ute etter å legge ansvar på enkeltpersoner i denne saken.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Les også