Extraavisen.no

Næringsliv

Bygger lakseslakteri på Bømlo

Helgesen Tekniske Bygg, et datterselskap i AF Gruppen, har signert kontrakt med Hardanger Fiskeforedling AS i forbindelse med renovering og utvidelse av eksisterende fiskeslakteri i Langevåg på Bømlo.

Publisert for

, den

Illustrasjon - Espevær Laks, HTB

Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på 112 millioner kroner ekskl. mva.

Hardanger Fiskeforedling AS skal utvide sin kapasitet med et slakteri lokalisert i Langevåg på Bømlo. Prosjektet består av totalrenovering av eksisterende fiskeslakteri samt utvidelse av bygget med kjøl og kasselager.

På utsiden av bygget skal det også bygges ny kai som skal kunne ta imot større båter enn dagens kai håndterer. Det skal i forbindelse med kai etableres et moderne ladeanlegg for båtene som ligger til kai.

Total bygningsmasse er på ca. 4.400 m2 samt utenomhusanlegg og kai.

Arbeidene starter i fjerde kvartal 2021 med planlagt ferdigstillelse i fjerde kvartal 2022.

Lik Extraavisen.no på Facebook!