Extraavisen.no

Innenriks

Bygger ny rentvannsforsyning for Oslo kommune

(OSLO): AF Gruppen har gjennom arbeidsfellesskap med italienske Ghella inngått kontrakt med Oslo kommune for bygging av rentvannstunneler i Oslo.

Publisert for

, den

Illustrasjonen viser hele tiltaket ny vannforsyning til Oslo som skal gi Oslos innbyggere en fullgod reservevannforsyning. Illustrasjon: Oslo kommune.

Oslo kommune skal bygge ny vannforsyning og etablere nytt vanndistribusjonsnett i Oslo. Arbeidsfellesskapet AF Ghella har inngått kontrakt om bygging av vanndistribusjon mellom Huseby, Oset og Stubberud. Arbeidsfellesskapet er fullt integrert.

Vanndistribusjonsnettet skal bygges i tunnel med flere tilkoblingspunkter til eksisterende vannledninger langs traseen. Totalt skal det bygges ca. 11 km tunnel med tunnelboremaskin (TBM) og 7 km tunnel med boring og sprengning. Det skal også bygges rentvannsbassenger og pumpestasjon.

Arbeidene planlegges med oppstart i april 2022 og skal avsluttes i november 2027.

Avtalen har en total verdi på ca. 8 750 MNOK eks. mva for arbeidsfellesskapet. AF Gruppens andel er 60 %. Dette blir den største kontrakten AF Gruppen har inngått noensinne.

– AF Gruppen er svært tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakten om å bygge vanndistribusjonsnett for Oslo kommune i samarbeid med Ghella. Vi ser fram til et godt samarbeid med Oslo kommune og til å skape en trygg og sikker vannforsyning for innbyggerne i Oslo. AF og Ghella har tidligere samarbeidet på Follobanen og har begge lang og god erfaring med tunnelprosjekter, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!