Extraavisen.no

Arkiv

CERN: Ringen er sluttet

(NÆRINGSLIVET): Dypt under jorda et sted på den franske landsbygda, ble den siste sammenkoblingen i verdens største kjølesystem forseglet i dag. Dette er siste milepæl i konstruksjonen av verdens kraftigste partikkel-aksellerator, Large Hadron Collider (LHC), ved CERN.

Publisert for

, den

CERN er verdens ledende partikkelfysikk-laboratorium og har sitt hovedkvarter i Geneve. Generaldirektør Robert Aymar la siste hånd på forseglingen.

Kaldere enn verdensrommet

Utfordringen for det kryogene systemet i LHC er å kjøle ned 36 800 tonn med materiale til en temperatur på bare 1,9 grader over det absolutte nullpunkt (-271,3 grader celsius). Det er kaldere enn det er i det ytre rom. For å gjøre dette utnyttes mer enn 10 000 tonn flytende nitrogen og 130 tonn flytende helium i et system som inkluderer 40 000 lekkasjesikre sveisinger.

Dagens seremoni markerte slutten av to års arbeid for å koble sammen alle dipol- og kvadropol-magnetene i LHC. Den krevende oppgaven innebar både elektroniske koblinger og væskestrøms-koblinger.

Ny fase

– Dette er en viktig milepæl, sa Lyn Evans, prosjektleder for LHC. – Nå som dette er gjennomført, kan vi konsentrere oss om å kjøle maskinen ned og gjøre den klar for den fysikken som skal utforskes.

LHC er en sirkulær maskin, 27 km i omkrets. Den består av åtte sektorer som kan kjøles ned til 1,9 grader over det absolutte nullpunktet og skrus på enkeltvis. En av sektorene ble testet med nedkjøling, oppstart og oppvarming i første halvdel av 2007. Det var en viktig læreprosess som fører til raskere testing av de øvrige sju sektorene.

– I løpet av de kommende månedene skal vi kjøle ned de siste sektorene, sa Evans. – Fem sektorer vil være kjølt i slutten av 2007, de siste tre på nyåret.

Hvis alt går etter planen vil de første strålene kunne injiseres i LHC i mai 2008 og sirkulerende stråler være på plass i juni eller juli. Med et prosjekt av dette omfang og med slik kompleksitet er det tidkrevende å bevege seg fra konstruksjonsfasen til driftsfasen. 

Flere utfordringer

– Det er ikke bare å trykke på en knapp, og det vil utvilsomt oppstå flere utfordringer underveis når LHC skal over i sin operative fase, sa Aymar. – Hver del av systemet må forsiktig inkluderes, og hvert sub-system og hver komponent må testes og justeres om nødvendig.

– Vi har ikke møtt de store probleme hittil, la Evans til. – Til å være en så kompleks maskin har ting gått bemerkelsesverdig glatt og vi ser alle frem til å ta i bruk LHC til fysikk-forskning neste sommer. Hvis vi av en eller annen grunn havner i en situasjon der vi må varme opp en sektor igjen, må vi trolig vente slutten av sommeren i stedet for begynnelsen av sommeren 2008.

Norge er et av CERNs 20 medlemsland og har vært med siden opprettelsen i 1954. Rundt 80 norske forskere er i aktivitet på CERN. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!