Extraavisen.no

Politikk

Cruiseutvalgets rapport overlevert

(POLITIKK): Cruiseutvalgets rapport ble i dag overlevert til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet.

Publisert for

, den

Ill.bilde: Viking Sky/Wikipedia

Det var i 2020 det ble nedsatt et utvalg for å vurdere oppdrag å vurdere utfordringer med sikkerhet og beredskap knyttet til cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensete havområde. Utvalget skulle se framover og gi myndighetene mer kunnskap om hvordan man skal forholde seg til den økende cruisetrafikken.

Bakgrunnen for at det ble nedsatt et eget utvalg for å se på sikkerhet og beredskap knyttet til cruisetrafikken, var blant annet hendelsen med cruiseskipet Viking Sky, som fikk motorstans utenfor Hustadvika 23. mars 2019. Hendelsen var nær ved å få katastrofale følger. Over 500 passasjerer ble evakuert fra skipet med helikopter. 

Etterpå var det mange som mente det var behov for en utredning. Også på Stortinget var det bred enighet om at det burde settes ned et utvalg. 

– Jeg er opptatt av at vi skal ha en solid beredskap både til sjøs og på land. Denne utredningen gir oss ett solid kunnskapsgrunnlag for å utvikle beredskapen videre, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Lik Extraavisen.no på Facebook!