Extraavisen.no

Utenriks

Dansk forsker: Dagens transportsystem passer ikke for alle

(DANMARK/NORGE): Klimakrisen løses ikke bare med elbiler og teknologiske løsninger, ifølge Hilda Rømer Christensen. Hun mener man må tilpasse transportsektoren til flere gruppers behov.

Publisert for

, den

Foto: Simon Connellan

– Transportpolitikk er en viktig del av grønn omstilling, sier Hilda Rømer Christensen.

Hun er professor ved Københavns Universitet og har nylig skrevet et kapittel om dansk transportpolitikk sammen med Michala Hvidt Breengaard i boken Gender, Intersectionality and Climate Institutions in Industrialised States.

– I dansk sammenheng handler hele klimadebatten, særlig omleggingen til grønn transport, om de teknologiske løsningene, sier Christensen.

Man tror teknologi er løsningen

Hun mener det er en rådende teori at teknologien, og særlig elbiler, vil løse alle problemene med utslipp i transportsektoren.

– Men vi har jo allerede elbiler, og det løser ikke problemet, mener hun.

– Å for eksempel få flere kvinner til å kjøre elbil endrer ikke det grunnleggende ved at biler skaper plassproblemer i byene.

Ifølge Christensen tror mange at energisektoren og natur- og biovitenskapen skal løse klimakrisen. Det er en for snever tankegang, mener hun.

– Alle sosiale, kjønnsmessige og etniske aspekter er fraværende i transportsektoren. Man tenker ikke på mobilitet og adgang for alle, sier forskeren.

Hun mener altså at sammenhengen mellom teknologien og menneskene mangler i dansk klima- og transportpolitikk.

Støtte til elbiler også i Norge

Tanu Priya Uteng er seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt. Hun mener utviklingen innen transport er veldig teknologidrevet også i Norge.

– Løsninger som elbiler får mest økonomisk støtte i politikken i dag.

Priya Uteng mener vi trenger mer satsing på byutvikling som støtter syklende og gående.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer