Innenriks

De er best på HMS i Felleskjøpet

KAKEFEST: De ansatte på Rindsem Mølle feiret med kake etter at de ble tildelt HMS-prisen i Felleskjøpet. Fra venstre: Vegard Røstad, Dan Olaf Holmli, Joar Vik, Trond Landfald, Per Ivar Jermstad og Hanne Mikkelborg.

Vegard og resten av staben på Rindsem Mølle hadde god grunn til å spise kake denne uka.

Nylig ble nemlig avdelingen på Rindsem utropt til vinner av HMS-prisen i Felleskjøpet.

– Vi er opptatt av at det er struktur og orden på det aller meste, og jobber kontinuerlig med å ligge langt framme på HMS. Vi jobber på et gammelt anlegg, men det bruker vi aldri som unnskyldning for at ting ikke er i orden. Vi er derimot opptatt av å kontinuerlig oppdatere anlegget til dagens regler, sier siloleder Vegard Røstad ved Rindsem Mølle.

HMS-ambassadører

Sist fredag ble prisen delt ut i det digitale allmøtet «God morgen, Felleskjøpet», som sendes direkte til alle landets Felleskjøpet-avdelinger.

– Prisen for 2022 går til en veldig god kandidat. Våre ansatte på Rindsem har HMS som ukentlig tema i personalmøter, de vurderer risikoen i vedlikeholdsjobber i planleggingen, og alle ansatte er involvert i HMS-arbeidet. Vår avdeling på Rindsem er gode ambassadører for vår verdi om en Trygg Hverdag, sier Nina Breidalen, sjef for HMS og kvalitet Felleskjøpet Agri.

Inspirasjon

Felleskjøpet har etablert uttrykket Trygg Hverdag som en av sine grunnverdier. Det er satt et sterkt fokus på å skape en hverdag hvor medarbeiderne ikke skader seg eller får sykdommer. Videre at det skapes et inkluderende arbeidsmiljø med høy trivsel på jobb, og at Felleskjøpet skal ta vare på kunder og miljøet.

– I år var det femte gang vi deler ut HMS-prisen i Felleskjøpet. Vi ser også at arbeidet med Trygg Hverdag får resultater. Fjoråret i Felleskjøpet ble det året vi har hatt færrest skader med fravær siden vi begynte å måle dette, sier Nina Breidalen.

På Rindsem har de satt av plass på veggen til diplomet som er på vei.

– Denne prisen gir inspirasjon. Vi skal fortsatt ha HMS og en Trygg Hverdag som et fast punkt i hverdagen vår. Det skal være trygt på Rindsem, sier Vegard Røstad.

Fakta:

  • Rindsem Mølle er et av over 40 kornmottak i landet som drives av Felleskjøpet Agri.
  • Rindsem Mølle har også en mindre produksjon av økologisk kraftfôr, og driver leierensing av korn.
  • Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk.
  • Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant 41 tusen bønder.
  • Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene.

Lik Extraavisen.no på Facebook!