Innenriks Næringsliv

Dekkpartner i kraftig vekst

Dekkpartner fortsetter å styrke sin markedsposisjon i Norge og har nå passert 100 medlemmer fra Kristiansand i sør til Tana i nord.

Kjedeleder i Dekkpartner Anders Tveit, sier det er fortsatt stor interesse for å være med i kjeden og at både Dekkpartner konseptet og at kjeden er helt uavhengig av produsenter og leverandører tydelig appellerer til verkstedene.

I løpet av 2022 har Dekkpartner kjeden vokst med 12 nye medlemmer og helt nylig ble det tegnet avtale med Hurum Dekk og Bilglass AS, som er med i kjeden fra januar 2023. Hurum Dekk og Bilglass AS har drevet i over 20 år og er en solid aktør i markedet på Hurumlandet, hvor de er godt kjent for å være gode i faget.

– Vi er svært stolte og glade for at stadig flere dekkverksteder velger å gå inn i Dekkpartner kjeden. 100 verksteder er en milepæl for oss, og vi vil fortsette å fokusere på lokalt eierskap, lønnsomhet og våre verdier for å drive godt innenfor bransjen, noe vi allerede ser hos våre partnere i dag, sier kjedeleder Anders Tveit.

Faktainformasjon Dekkpartner

DekkPartner er en av Nordens største aktører i dekkbransjen, og er store i markedet selv i Europeisk målestokk. Dekkpartner Norge er en uavhengig kjede som er 100% medlems-eid av sine partnere, og helt uavhengig av produsenter og leverandører. Siden 2018 har kjeden vokst fra 29 dekkverksteder til å passere 100 i 2022.

Dekkpartner som kjede har tro på å lykkes gjennom å skape bedre løsninger for medlemmene gjennom frihet, lokalt eierskap og god service som skal gi bedre konkurransekraft lokalt, med lønnsomhet som mål.

Lik Extraavisen.no på Facebook!