Extraavisen.no

Innenriks

Deltidsstudium i beredskap skal styrke kompetansen

(UTDANNING): Behovet for kompetansepåfyll innen beredskap og kriseledelse er stort i kommunene. På grunn av stor interesse tilbyr Nord universitet et studietilbud i kommunalt beredskapssamvirke for andre gang i år.

Publisert for

, den

Samvirke mellom private og offentlige er svært viktig i kriser. Foto: Øvelse Nord / Grethe Elvenes

Kommuner er – i likhet med en rekke andre offentlige virksomheter – sårbare i kriser. Nå gjennomfører NORD universitet etter- og videreutdanningsemnet i kommunalt beredskapssamvirke for andre gang i år. Det er stor etterspørsel etter kompetanse innenfor sikkerhet og beredskap blant kommunene og i det øvrige beredskapsapparatet.

Kommunene har et særskilt ansvar i kriser

– Koronapandemien har vist oss at håndteringen av kompliserte kriser og uønskede hendelser krever høy kompetanse og evne til samarbeid mellom mange aktører med beredskapsansvar. Kommunen har et særskilt ansvar for både kritisk infrastruktur og kritiske samfunnstjenester, og er en sentral beredskapsaktør.

I større kriser er det viktig å sikre et godt samspill med samfunnet rundt og andre beredskapsaktører, både sivilt og militært, med næringslivet, frivillige organisasjoner og lokalsamfunnet for øvrig, sier Odd Jarl Borch, leder for NORDLAB og professor ved Handelshøgskolen Nord (HHN) ved Nord universitet.

NORDLAB – Nord universitets innovasjonssenter for sikkerhet og beredskap – gjennomfører nå det nettbaserte etter- og videreutdanningstilbudet Kommunalt beredskapssamvirke for andre gang. Det populære tilbudet er satt sammen for å gi kommunale beredskapsaktører og deres samarbeidspartnere de verktøyene de behøver for å forstå hverandre på tvers av etatsgrenser.

– Beredskapsarbeid er et lederansvar, og ledere må rustes opp med nødvendig kunnskap for å være i stand til å bruke alle tilgjengelige ressurser – også de som befinner seg utenfor deres organisasjonskart. utdyper han.

Gode tilbakemeldinger fra kommunene

Tidligere studenter ved emnet vektlegger at dette kurset er nyttig for både kommuner og alle deres samarbeidspartnere, ikke minst i nødetatene. Drude Bratlien, smittevernoverlege og legevaktsjef i Sør-Varanger kommune, har lang erfaring i helsevesenet, men ble overrasket over omfanget av læringsutbyttet: «Jeg kjente sentrale begrep, lovverk og samvirkeaktører, men å få det flettet sammen og koblet teori og praksis ble langt mere nyttig enn jeg hadde forventet.»

I emnet er det lagt inn en rekke bidragsytere som belyser utfordringene og gode eksempler på samvirke i krisesituasjoner. I Å koble akademisk undervisning til praksis er viktig for denne målgruppen. Med bistand fra kommuner og nødetater gjennomføres en en kriseøvelse der studentene   må ivareta et bredt sett av roller innenfor kriseledelse.

Lik Extraavisen.no på Facebook!