Extraavisen.no

Arkiv

Demokratisk oljeutvinning

(OLJEPOLITIKK): Store olje- og gassressurser betyr ikke alltid økonomisk og sosial utvikling. Mange land med slike ressurser lider under økonomisk stagnasjon, korrupsjon og mangel på demokrati. Fagbevegelsen og Norsk Folkehjelp setter problemstillingen på dagsordenen.

Publisert for

, den

19.-21. november arrangeres konferansen ”How to make oil a blessing – not a curse” i Stavanger. Arrangører er Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Folkehjelp og fagforbundet Industri Energi.

Hensikten med konferansen er å få fram viktigheten av demokratisk deltakelse rundt utvinning av nasjonale olje- og gassressurser. Arrangørene ønsker å støtte og styrke det sivile samfunn i møte med internasjonal olje- og gassutvinning.

Til konferansen kommer det deltakere fra Nigeria, Bolivia, Angola, Ecuador, Sudan, Tanzania, Mosambik og Nicaragua. Norske selskaper er involvert i flere av disse landene.

Flere av gjestene fra Sør skal innlede på konferansen, blant annet leder av nigeriansk LO, John Odah som representerer 4 millioner medlemmer.

Arrangørene ønsker å gi et helhetlig perspektiv med utgangspunkt i norske erfaringer på hva som skal til for at olje- og gassressurser skal bli mer velsignelse og mindre forbannelse. Norge har klart å unngå ressursforbannelsen, og dermed lykkes med å nyttiggjøre inntektene fra olje- og gassutvinning til hele nasjonens beste.

Norad har identifisert noen nøkkelfaktorer for at olje- og gassutvinning skal føre til utvikling:

  • Lik fordeling av inntekter og andre ressurser
  • Godt styresett i alle ledd som er involvert i utvinning
  • Åpenhet i beslutningsprosesser
  • Demokratisk deltakelse i prosesser og avgjørelser knyttet til utvinning

Norsk fagbevegelse har vært bekymret for at den norske bistandsinnsatsen ikke har nok fokus på sivilsamfunnets og fagbevegelsens rolle som partnere for å sikre demokrati og rettferdig fordeling av ressurser. Dette vil bli belyst nærmere på konferansen.

Blant foredragsholderne på konferansen finner vi:

Eystein Gjelsvik LOs samfunnspolitiske avdeling

Leif Sande Forbundsleder Industri Energi

Torbjørn Urfjell Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer