Extraavisen.no

Innenriks

– Det er utrolig viktig at vi bruker stemmeretten

Amine Storrød mener at de unge som er fylt 18 år bør bruke stemmeretten. Hun mener at de unge er en viktig stemme for hvordan landet skal bli styrt.

Publisert for

, den

Foto: Finn Rune Christiansen

– Det viktig å bruke stemmeretten vi får etter vi fyller 18. Det at vi er med på å stemme påvirker hvordan samfunnet skal fungere. Man kan ikke klage på hvordan samfunnet fungerer om man ikke velger å stemme, sier Storrød, som nå bruker tiden som finalist i Miss Norway til å oppfordre de unge velgerne:

– Det er spesielt viktig at vi unge også bruker stemmeretten vår siden det er vi som skal vokse opp i dette samfunnet. Det er oss det kan gå utover dersom vi ikke går til urnene på valgdagen.

Hun mener at en stemme kan kanskje ikke ha så mye å si i det store og hele, men hvis alle velger å bruke sin stemmerett så kan det være med å påvirke.

Storrød mener spesielt at det kan være vanskelig for enkelte å stemme på et parti, og da er det viktig at man setter oss inn i det politiske programmet.

– Jeg synes selv det er vanskelig å vite hvem jeg skal stemme på, da jeg føler at politikerne bruker et politisk språk som kan være fremmed for meg. Jeg forstår ikke hvorfor jeg heller skal stemme på den fremfor den, sier Storrød, som har forståelse for hvordan ungdommene tenker i dag.

– Min stemme vil nok gå til et parti som er for samtykkeloven, fordi det er en sak jeg brenner for.

Når valget nærmer seg skal Storrød i et samarbeid med Fredrikstad kommune, i håp om å hjelpe flere unge til å bruke stemmeretten sin.

– Det er utrolig viktig, og det er vi som skal vokse opp i dette samfunnet. Vi skal også være enige i hvordan landet vårt skal bli styrt, poengterer Storrød.

Lik Extraavisen.no på Facebook!