Extraavisen.no

Utenriks

– Det internasjonale samfunnet må sette ned foten

(ISRAEL/NORGE): Nå må det internasjonale samfunnet setter ned foten, vi forventer en rask og skarp reaksjon fra norske myndigheter.

Publisert for

, den

Unsplash
Foto: Sander Crombach

Israel har stemplet seks fremtredende palestinske menneskerettsgrupper som terrororganisasjoner. Det innebærer i praksis et forbud mot organisasjonene.

─ Dette angrepet er en ytterligere forsterkning av en trend vi har sett over flere år der Israel bruker alle midler for å stilne kritikere, og legger hindre i veien for kartlegging av brudd på palestinske menneskerettigheter, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette Westhrin.

De seks organisasjonene: Defense for Children International-Palestine (DCI-P), Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq Law in the Service of Man (Al-Haq), BBisan Center for Research and Development, Union of Agricultural Work Committeees (UAWC) og Union of Palestinske kvinnekomiteer (UPWC).

─ Vi i Norsk Folkehjelp har samarbeidet med en rekke av disse organisasjonene som alle er internasjonalt anerkjente rettighetsorganisasjoner og som har mottatt støtte fra en rekke internasjonale givere. Disse seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene og menneskerettighetsforkjempere har hatt fokus på menneskerettighetsarbeid i det okkuperte palestinske territoriet, inkludert dokumentasjon og overvåking av menneskerettighetsbrudd og juridiske og talsmannsarbeid, sier Westhrin.

Vi har de siste årene sett en trend med et stadig økende antall angrep og kampanjer rettet mot sivilsamfunnsorganisasjoner som er kritiske til den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza – både i Palestina, Israel og internasjonalt – og organisasjoner som støtter palestinske rettigheter og humanitære og utviklingsprogram på bakken.

Det handler om å kneble sivilsamfunnsorganisasjoner som utfordrer Israels militære okkupasjon gjennom forfølgelse og kriminalisering. Det gir utslag i søksmål, klagesaker, svertemalingskampanjer (med mål om å kutte finansiering) og andre former for trakassering.

Norsk Folkehjelp har selv også opplevd å få bli utsatt for dette gjennom svertekampanje vedrørende vårt arbeid med minerydding i Iran fra 2001 til 2008 og et prosjekt for kurs i demokrati i Gaza i perioden 2012–2016. Dette rammet støtte fra USAID i et helt urelatert prosjekt i Sør Sudan.

─ Slik situasjonen er nå ser det ut til at det internasjonale samfunnets altfor stilltiende aksept av de stadig mer drastiske tiltakene mot palestinske aktivister har gitt den israelske regjeringens tro på at de nå kan kvele all motstand uten at noen blander seg inn. Norsk Folkehjelp mener at det nå er ekstremt viktig for Norge og EU å sette ned foten.  Det er et behov for myndigheter i Norge og andre donorer i Europa å komme på banen i forhold til disse spørsmålene og å ta stilling. Norsk Folkehjelp er klare til å delta i diskusjonen, avslutter Westhrin.


Norsk Folkehjelp ber norske myndigheter:

1. Kreve at Israel trekker tilbake stemplingen som “terrororganisasjon” mot de seks palestinske organisasjonene.

2. Kreve at det israelske myndigheter slutter å anvende trusler og trakassering, inkludert vilkårlig kriminalisering, trakassering og undertrykkelse av palestinske organisasjoner, som bryter med grunnleggende folkerettskonvensjoner.

3. Fordømme den ulovlige anvendelsen av intern israelsk nasjonal lov i det okkuperte palestinske territoriet.

4. Offentlig støtte de palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene, samt oppfordre det internasjonale samfunnet til å gjøre det samme.

Lik Extraavisen.no på Facebook!