Extraavisen.no

Finans

Dette bør du vite når du selger bolig

(BOLIG): Fra og med 1. januar 2022 vil en ny «boliglov» stille strengere krav til deg som skal selge bolig. Det vil ikke lenger være mulig å selge boligen «som den er», slik det er i dag.

Publisert for

, den

Foto: Sidekix Media

Avhendingsloven, som regulerer bolighandelen mellom selger og kjøper, blir nå endret. Det gjør at boligselger får et lovpålagt og større ansvar for å oppgi vesentlige opplysninger om boligen. De nye kravene kan påvirke boligselgere allerede nå.

– Til lovendringene er det laget en forskrift som bestemmer hvordan en tilstandsrapport skal utformes. Det gir både selger og kjøper en mye bedre tilstandsrapport, som vil gi den informasjonen man trenger før en bolighandel, sier Finn Christian Hovde-Hagen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. Hovde-Hagen er fagspesialist på boligselgerforsikring.


Selger blir ansvarlig for skjulte feil og mangler

I dag er det vanlig at boliger selges med et «som den er»-forbehold. Når du ikke lenger kan selge «som den er» betyr det i praksis at boligselger blir ansvarlig for alle feil og mangler ved eiendommen, også skjulte. Derfor blir det viktigere enn før med en grundig og godt dokumentert gjennomgang av bygningssakkyndig (tidligere takstmann).

– Selvfølgelig har ikke alle kompetanse og forutsetning til å vite alt om egen bolig. Men det er nettopp dette en bygningssakkyndig skal hjelpe deg med å avdekke. En tilstandsrapport etter den nye forskriften vil være en betryggelse for deg som selger, fordi du ikke er ansvarlig for de feilene og manglene som opplyses om i rapporten, sier Hovde-Hagen.


Planlegger du salg i nær fremtid?

Fra og med 1. januar 2022 må alle tilstandsrapporter på markedsførte boliger være i henhold til den nye forskriften.

– Dette er spesielt viktig for deg som skal klargjøre bolig for salg allerede nå. Er det en sjanse for at du ikke får solgt før på nyåret, bør du få en tilstandsrapport som imøtekommer de nye kravene, påpeker Hovde-Hagen.


Blir «billigere» å klage på feil

Den nye loven innebærer også at det skal mindre til før noe kan kalles en mangel. Før (frem til 1. januar) måtte kostnadene for mangler tilsvare om lag fem prosent av kjøpesummen, men nå settes beløpsgrensen til 10 000 kroner.

– Det betyr ikke at du automatisk får erstatning om du oppdager en mangel til 10 000 kroner eller mer. Er dette en feil eller mangel boligkjøper burde ha forventet, for eksempel med tanke på boligens alder, eller som er oppdaget selv før kjøpet, ligger også ansvaret hos kjøper selv, avslutter Hovde-Hagen.


Kort oppsummert:

 • Slutt på å selge boligen “som den er”
  En brukt bolig har en mangel dersom den avviker fra «det kjøperen kunne forvente» og dette ikke står beskrevet i tilstandsrapporten.
 • Strengere krav til bygningssakkyndige (takstmenn) og tilstandsrapport
  Det stilles strengere krav til bygningssakkyndige samt utformingen av tilstandsrapporten.
 • Undersøkelsesplikten strammes inn
  Kjøper kan ikke kreve erstatning for forhold som er beskrevet i tilstandsrapporten eller annen dokumentasjon.
 • Det skal mindre til før noe er en mangel
  Beløpsgrensen for at kjøper kan kreve erstatning vil bli lavere (10 000 kroner).

Lik Extraavisen.no på Facebook!