Extraavisen.no

Tek

Digital overvåking av flyktninger

(NORGE): De fleste av oss har nok ikke kjent på de helt store konsekvensene av overvåking på kroppen. Hvorfor skal vi bry oss? Har personvern bare en verdi for dem som har gjort noe galt? Er personvern bare en verdi vi setter pris på først når vi har mistet den?

Publisert for

, den

Det finnes én gruppe i Norge som kanskje føler litt mer på konsekvensene av overvåking enn de fleste av oss andre. Hvilke perspektiver har en organisasjon som arbeider tett på slike opplevelser? Og kan vi lære noe om verdien av personvern fra flyktninger og dem i diasporaen som lever med dette daglig?

Datatilsynet har en serie med podkaster der de setter søkelyset på en rekke emner innen personvernet. Ett av emnene de setter søkelyset på, er flyktninger, og i hvilken grad de blir overvåket digitalt av myndighetene i de landene de flykter fra.

– Ingenting å skjule, ingenting å frykte” er i kjernen av flyktningkonvensjonen. Det er grunnen til at man søker om asyl – nettopp for å ikke ha noe å skjule og for å ikke ha noe å frykte, sier Florentina Grama. Hun gjester podkasten sammen med Jon Ole Martinsen, som begge jobber i NOAS, en organisasjon som blant annet arbeider for at Norge ivaretar pliktene i konvensjonen.  

Ny teknologi og nye metoder gjør at ulike myndigheter enkelt og effektivt kan overvåke befolkningen i eget land og i diasporaen utenfor egne landegrenser.

Ifølge flyktningorganisasjonen bruker mange stater og regimer mye ressurser på denne typen overvåking og etterretning, noe som ofte står i kontrast til digitaliseringsnivået ellers i landene. Gjestene i studio kan fortelle at digital forfølgelse og digitale overgrep er en viktigere del av vurderinger av asylsøknader enn før.

Sammen med mer “klassiske” metoder som bruk av informanter og infiltratører, er digital overvåking et verktøy som stater i større grad benytter for å finne ut hvem som er av interesse, og hva de gjør. Konsekvensene for de overvåkede i diasporaen kan være mange, og varierer fra selvsensur og nedkjølingseffekt til reelle konsekvenser for livssituasjonen til familie og venner i hjemlandet.

Lik Extraavisen.no på Facebook!