Termitter er også observert i enkelte land.

– Snart kommer vinterfrosten og den bør vi sette pris på. Hvis frosten forsvinner kan vi i verste fall oppleve det samme i deler av Norge, sier biolog i Norsk Hussopp Forsikring

Etter oppfordring fra deltagere stod faraomaur på programmet på den norske fagkonferansen Skadedyrdagene i høst. Mens den internasjonale skadedyrkonferansen iCUP i år tok opp blant annet termitter og argentinamaur.

– Disse skadedyrene invaderer områder som tidligere ikke har hatt denne type insekter. De fortrenger arter som allerede finnes på stedet, og kan gjøre boliger ubeboelige om man først får dem i hus, sier biolog Maren Trones Christiansen i Norsk Hussopp Forsikring.

– Argentinamaur, faraomaur og termitter er alle insekter som opprinnelig kommer fra varmere strøk. Ved et fåtalls tilfeller har disse insektartene allerede kommet på besøk til Norge. De kan komme som en uplanlagt gjest i importerte varer fra utlandet, for eksempel potteplanter og grønne vekster, forklarer hun.

Frost holder insekter unna

Faraomaur har vi allerede hatt flere tilfeller av innendørs i Norge. Den er vanskelig å oppdage, og lager ustrukturerte reir som kan spre seg over flere rom i boligen. Maurarten kan foreløpig kun leve innendørs her til lands, men om frosten forsvinner frykter man etablering av større kolonier både ute og inne, som vil gjøre bekjempelsen enda mer krevende.

– Disse artene er ikke tilpasset frost og vil som følge av det dø ved lavere temperatur og minusgrader. De vil derfor ikke kunne leve ute i naturen og spre seg. Men hvis frosten forsvinner som følge av klimaendringene, vil dette kunne åpne opp for superkolonier og utendørs etablering av nye typer skadedyr i Norge, som termitter og argentinamaur, sier Christiansen.

Ingen vet hvilke utslag klimaendringene får, men det er forventet at den globale gjennomsnittstemperaturen vil øke kommende år.

– Dersom temperaturene over tid øker, vil dette kunne gi utslag i at flere tropiske arter vil kunne bli et problem over større områder. Dette vil gjøre fremtidig urban skadedyrbekjempelse mer utfordrende. Derfor følger vi i Norsk Hussopp Forsikring med på utviklingen i resten av verden, slik at vi kan forsøke å komme problemene i forkjøpet, sier biologen.

Nye bekjempelsesmetoder

Det er ikke lenge siden skjeggkre var et insekt som nesten ikke fantes i Norge. I løpet av kort tid tok skjeggkre seg inn i mange norske hjem.

– I fjor var det rundt 6300 bekjempelser og det var første året siden 2013 der antall skjeggkrebekjempelser ikke økte. Utflatingen skyldes trolig mer effektive bekjempelsesmetoder, sier Christiansen.

Disse ble forsket fram av Folkehelseinstituttet med støtte fra Norsk Hussopp Forsikring i perioden 2018 til 2021.

– Det tar tid å utvikle nye og effektive bekjempelsesmetoder, men det er mulig, avslutter biologen i Norsk Hussopp Forsikring.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer