Extraavisen.no

Innenriks

Disse panerte varer og posteier blir tilbakekalt

Nortura tilbakekaller avgrensede partier av ulike posteier og panerte varer. Årsaken er funn av etylenoksid i ett av tilsetningsstoffene, xanthan gum, som brukes i produktene. Oversikt over hvilke produkter tilbakekallingen gjelder finner man nederst i saken.

Publisert for

, den

Produktene kalles tilbake etter pålegg fra Mattilsynet. Studier har vist at etylenoksid kan være gentoksisk og EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon, opplyser Nortura i en pressemelding.

Inntak av et produkt som inneholder etylenoksid utgjør ikke noen akutt helsefare.

Etylenoksid skal likevel ikke være til stede i maten fordi inntak over tid kan gi økt risiko for alvorlige helseskader. Mer informasjon om etylenoksid er tilgjengelig på www.mattilsynet.no og www.matportalen.no  

Forbrukere som har noen av disse produktene, bes kaste disse i restavfallet eller returnere produktene til butikken de er kjøpt i for refusjon. Hvis du har flere spørsmål om retur av produkter, så kan du ta kontakt med Norturas

Forbrukersenter på telefon: 955 18 300 eller epost: forbrukersenter@nortura.no.  

Tilbakekallingen gjelder kun produkter med holdbarhetsdatoene som er listet opp under.

Lik Extraavisen.no på Facebook!