Connect with us

Krim

Dømt for grovt bedrageri

En mann i midten av 50-årene er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til ubetinget fengsel i to år, for grovt bedrageri.

  •  
  •  
  •  

Publisert for

, den

Foto: PHS

I en pressemelding, opplyser Økokrim skal det ha vært utført grovt bedrageri av ordningen for tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter.

Mannen skal ifølge Økokrim ha lurt til seg 2 870 000 kroner gjennom miljøtilskuddsordningen, i tillegg til at han forsøkte å lure til seg 540 000 til. Bedrageriene ble begått over en periode på rundt to år.

«Mange av de samme hensynene gjør seg gjeldende ved trygdebedragerier og ved bedrageri av en slik ordning som denne saken gjelder. I begge tilfeller er det tale om fellesskapets midler, slik at terskelen kan være lavere for å begå bedrageri enn hvis midlene tilhørte privatpersoner. Videre er ordningene i begge tilfeller i stor grad basert på tillit, og oppdagelsesrisikoen er derfor begrenset. Allmennpreventive hensyn gjør seg dermed gjeldende med tyngde i begge tilfeller», heter det i dommen.

Ordningen for tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter ble opprettet i 2017. Miljødirektoratet betaler et beløp per kilo kassert båt som blir levert inn. Bedrageriet besto i at det ble rapportert en høyere vekt enn det som var den reelle vekten, slik at tilskuddet ble tilsvarende større. Forholdet ble anmeldt av Miljødirektoratet i september 2020.

Mannen ble også dømt til å betale tilbake pengene til Miljødirektoratet.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre:
  •  
  •  
  •