Innenriks

Dramatisk økning i antall mobbe-henvendelser

Elevundersøkelsen 2022 viser at mobbing økte på alle trinn fra 2021 til 2022. Nå har Blå Kors sett en dramatisk økning i antall henvendelser fra barn som opplever mobbing.

Også Blå Kors har opplevd en dramatisk økning i antall mobbe-henvendelser på chat-tjenesten SnakkOmMobbing.no med 70% i 2022, sammenliknet med 2021.

I fjor tok over 7000 ungdom kontakt med Blå Kors gjennom SnakkOmMobbing.no.

I den anonyme chat-tjenesten til Blå Kors deler ungdommer hvordan de opplever mobbingen, hvilke alvorlige konsekvenser mobbing kan føre til og skuffelsen over ikke å bli tatt på alvor av jevnaldrende og voksne.

For mange er dette første gang de deler sin mobbehistorie og det er ofte første gang en opplever bekreftelse på sin egen, vonde situasjon.

I de anonyme chat-samtalene forteller ungdom om store og ofte langvarige konsekvenser av mobbing. Det dreier seg om både psykiske plager, skolevegring og selvmordstanker m.m. som konsekvenser av mobbingen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!