Extraavisen.no

Arkiv

En tredel av bilene på biodrivstoff

(NORGE): I 2027 kan norsk produksjon av biodrivstoff dekke ca 30 prosent av all transportenergi som selges i Norge, inkludert forbruket innen skipsfart og luftfart.

Publisert for

, den

Det viser en fremtidsstudie som Forskningsrådet nå har lagt fram. I studien, som gjennom bruk av optimistiske fremtidsbilder belyser hvilke muligheter som finnes innen bioenergi, vises det videre til at 40 prosent av varmebehovet i Norge i 2027 kan være dekket med bruk av biomasse.

Dette vil kunne skje både ved direkte biovarmeproduksjon og indirekte, via varmepumper som drives av den økte produksjonen av elektrisk strøm fra biomasse. I følge studien kan mye av biokraftproduksjonen i 2027 også ha CO2-rensing, slik at nesten tre millioner tonn fornybar CO2 blir fjernet fra luften og deponert på norsk sokkel.

Studien viser videre at gjennombruddet vil kunne komme med såkalt tredjegenerasjons teknologi som mangedoblet utbyttet av biodrivstoff fra alle typer biomasse. Ved tilførsel av ekstern energi fungerer biomassen ikke bare som energikilde, men også som et oppladbart batteri..

Fremtidsstudien fra Forskningsrådet om biodrivstoff og bioenergi er en av tre studier som tar for seg situasjonen for fornybar energi i Norge i 2027. Forskningsrådets program for fremtidens rene energisystem – RENERGI, har hatt tre grupper til å lage hver sin fremtidsstudie om solceller, offshore vindenergi og bioenergi/biodrivstoff.

– De mulighetene studien peker på, er svært interessante for norsk energiforskning. Norske energiforskere har gode muligheter for å bidra til å løse noen av vår tids store samfunnsutfordringer, hvis samfunnet er villig til å satse sterkt og langsiktig, og forskningen lykkes, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet i en kommentar.

Lik Extraavisen.no på Facebook!