Extraavisen.no

Arkiv

Endring av forskrift om energiutredninger

(NVE): I en revidert forskrift som trer i kraft april 2008, gjør NVE endringer i kravet til lokale energiutredninger, slik at de er mer tilpasset kommunens behov. I tillegg til å lette arbeidet med energiutredningene er målet å øke bevisstheten i kommunene om energibruk. NVE ønsker på sikt å opprette en energiportal der kommunene kan sammenligne energibruken sin.

Publisert for

, den

I dag blir det utarbeidet en lokal energiutredning hvert år for hver kommune. Arbeidet gjøres av nettselskapet som har konsesjon i området. Utredningen tar for seg det lokale energisystemet i kommunen, frembringer statistikk over energibruken og peker på mulig fremtidige utviklingsmuligheter.

Fra 2008 vil NVE at kommunens behov i større grad skal være retningsgivende for arbeidet med lokale energiutredninger. De foreslåtte endringene antas ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for nettselskapene.

Energiutredningene skal bli mer interessante og leservennlige ved at konkrete prosjekter for energieffektivisering og energisparing presenteres. Der det er mulig skal energibruken i kommunal sektor presenteres separat.

Målsettingen til NVE er på sikt å opprette en portal hvor statistikk over energibruk i kommunene er samlet. Her skal det være mulig å sammenligne energibruken til kommunene imellom, og se hvordan utviklingen er for hver enkelt kommune.

NVE ønsker å øke fokuset på energibruk i kommunen og understreker viktigheten av lokale løsninger for å løse de globale klimaproblemene. Derfor er energiutredningene et godt utgangspunkt for energi- og klimaplaner.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer